💦 (אי) אפשר לדעת את ה’! – סיון תשפ”ב

משפט מעניין מספר התניא אומר:“לית מחשבה תפיסא ביה כלל כי אםכאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצותיה”כלומר,אי אפשר לתפוס את ה’ בכלל,הצורה היחידה היא לתפוס אותודרך התורה והמצוות שנתן לנו. אז אפשר לתפוס את ה’ או לא? בואו נלך לעוד מאמר זוהר מעניין.לפני הקידוש בליל שבתאנו אומרים ושרים את ‘אשת חיל’,שהוא לכבוד האמהות והרעיות היקרות,אך גם מהוה […]

💦 כמה אפשר לא לדעת? – סיון תשפ”ב

אחד הדברים המעניינים בחסידות הוא הניסיון לתפוס דברים שלא ניתנים לתפיסה…החסידות מסבירה שליהודים יש גֵּנִים מיוחדיםשל יכולת לגשר על פערים ועל הפכים גמורים,שמחה ובכיה, ריאליות וחלומות גדולים,וגם ידיעה ואי-ידיעה.אז איך באמת ממששים דבר שלא ניתן למישוש? חמישים ימי ספירת העומרמקבילים למה שמכונה בקבלה –‘חמישים שערי בינה’.אלו בעצם ‘ערוצי השגה’ דרכםאנו יכולים לדעת ולתפוס את ה’.ליתר […]