קשר הנישואין: מצווה או תאווה? | חסידות לפרשת בלק תשפ”ב

ה’ רוצה שנחיה, ורוצה שיהיה לנו רצון חזק לחיות, ומזה מגיע הרצון לחיות ולהתחתן ולהוליד ילדים. אבל אצל מואב הרצון לחיות והתאווה הם מטרה בפני עצמם, ולא מבטאים את הרצון של ה’. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

מה הבעיה לריב? | חסידות לפרשת קרח תשפ”ב

הטענה של משה רבינו היא שהוא עושה מה שה’ רוצה, אבל קרח לא מתייחס לטענה הזו. לכן קרח הוא הדוגמה למחלוקת אסורה, שהיא מחלוקת שלא לשם שמים על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

תגיד, באמת בחרת להתחתן? | חסידות לפרשת שלח תשפ”ב

ה’ משתוקק להיכנס לעולם, כפי שכתוב “התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים”. התאווה הזו של ה’ מהדהדת בנפש האדם וגורמת לו לרצות לחיות בארץ ישראל שהיא ‘ארץ חמדה’ על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

איך אפשר לחיות עם ה’? | חסידות לפרשת בהעלותך תשפ”ב

אהרון ומרים נוטעים בתוכנו את תחושת הגעגועים והקרבה לה’, אבל הבסיס לעבודת ה’ הוא התחושה שמציאות ה’ היא המציאות הממשית, ואת זה אנחנו מקבלים ממשה רבינו על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

אתה מתלהב מהקשר שלך עם ה’? | חסידות לפרשת נשוא ושבועות תשפ”ב

בפסח אנחנו נסחפים אחרי ה’, אבל דרכה של היסחפות והתלהבות להיחלש. בחג השבועות ה’ מחדש את הקשר מצידו, גם כאשר ההתלהבות שלנו לא מצליחה ליצור את הקשר. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

מה אתה לחוץ? שחרר… | חסידות לפרשת בהר תשפ”ב

כאשר האדם עובד באדמה, הוא חש שהקיום שלו הוא מהאדמה, מהמציאות, ושוכח קצת שכל הקיום שלו הוא מה’ שמחיה ומהווה אותו בכל רגע ורגע. לכן שנה אחת האדם מצווה לעזוב, להרפות, לא לחשוב שהחיות שלו תלויה במציאות ובמה שהוא יוציא ממנה. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’