פני האדון הוי' – דא רשב"י | פרשת אמור התשפ"ד

כתיב )שמות לד כג( יראה כל זכורך את פני האדון יהו"ה, מאן פני האדון יהו"ה, דא רבי שמעון בר יוחאי, דמאן דאיהו דכורא מן דכורייא בעי לאתחזאה קמיה. התבוננות במעשה הסתלקותו של התנא האלקי ר' שמעון בר יוחאי, לכבוד ההילולא ביום ל"ג בעומר. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< ביום הסתלקותו של […]

לאכול עם ה' | פרשת קדושים התשפ"ד

מדוע קרבן העומר הבא ממאכל בהמה קרב לגבי המזבח, בעוד שתי הלחם הבאות ממאכל אדם אינם קרבות לגבי המזבח? מה מבטא לחם הפנים בקשר בינינו לבין ה'? ביאור נפלא על היחס בין שלושת מנחות הציבור. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< בפרשתנו פרשת אמור, מובאות שלושת המנחות שאותם הציבור מקריב – קרבן […]

חוקי צדק! | פרשת קדושים התשפ"ד

חוקים הם 'גזירות מלך', אך האם בכל זאת יש טעם לחוקים? טעם פנימי למצוות כלאיים. ולעניין לבישת שעטנז, מה מסמל הצמר ומה מסמל הפשתן? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< פרשת קדושים מתייחדת בריבוי המצוות המובאות בה – מצוות רבות ויסודיות. אחת המצוות הכתובות בפרשתנו היא מצוות כלאיים, עליה נאמר 'את חקתי […]

קודש הקודשים ואיסורי עריות | פרשת אחרי מות התשפ"ד

מה הקשר בין סדר העבודה לפרשת העריות? מדוע בקודש הקודשים קודם מקטירים קטורת ורק אחר כך מזים את הדם? מה כל אחת מהעבודות מלמדת אותנו על הקשר עם ה'? התבוננות מרתקת על מבנה פרשת אחרי מות, והקשר בין המצוות המובאות בה. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< פרשת אחרי מות פותחת בסדר […]

על הרי בתר | שבת הגדול התשפ"ד

מיהם בנות ירושלים ומיהם השומרים? מדוע כאשר הדוד מפציר ברעיה להתגלות אליו היא רק מתכנסת? ומהו התהליך שהדוד והרעיה עוברים בפרקים הראשונים של שיר השירים על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< בפרק הקודם עסקנו בארבעת התיאורים שהדוד מתאר את הרעיה, ועמדנו על מספר הבדלים ביניהם. כפי שנכתב, בתיאור הראשון הדוד מתאר בעיקר […]

ה' זקוק לנו? | פרשת שמיני התשפ"ד

אמר ר' עקיבא כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. מדוע שיר השירים מכונה קודש קודשים? מהו התהליך שעובר על הדוד והרעיה בשיר השירים? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< כפי שנכתב בשבוע שעבר, סביב יציאת מצרים הקשר בנינו לבין ה' משול לאהבת איש ואישה – 'לכתך אחרי במדבר'. כביטוי לאהבה זו […]

לבוא לבית היין | פרשת שמיני התשפ"ד

לקראת חג הפסח בעזרת ה' בשבועות הקרובים נעסוק בביאור מגילת שיר השירים הנקראת בליל הסדר, מוזמנים לעקוב…מה הקשר בין היראה הגדולה וההישמרות מחמץ לבין האהבה המתוארת בשיר השירים? כיצד היראה כלולה באהבה? מהו משל היין, ומתי ההתלהבות גדולה מידי יכולה להוביל לשבר? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< חג הפסח – אהבת […]

בלילה ההוא | פרשת ויקרא התשפ"ד

בשבועות האחרונים אנו  עסוקים בדמויות המגילה בעבודת ה', מהלך המאמרים בנוי על כך ש'המלך' הוא משל לקב"ה. אם כך מהו המקור למשל זה? על הפסוק 'בלילה ההוא נדדה שנת המלך', הגמרא במסכת מגילה מביאה שלוש דעות, המסבירות את 'נדדה שנת המלך' כל אחת באופן אחר… על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< סיפור […]

להנהיג את המציאות בשם המלך | פרשת פקודי התשפ"ד

לאחר שהמלך אחשורוש אומר לתלות את המן, אסתר שבה ומתחננת לפני המלך שיבטל את גזירת המן. המלך לא מוכן לבטל את הגזרה, אך הוא נותן לאסתר את שרביט הזהב. מה כל כך יקר לאחשורוש בגזרתו של המן? האם גם הקב"ה נהנה מזה שיש רע בעולם? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< סיפור […]

מי באמת המלך? | פרשת כי ויקהל התשפ"ד

אסתר נכנסת לחצר בית המלך הפנימית תלויה בחסדיו של המלך, לעומתה המן עומד בחצר בית המלך החיצונה והמלך מתעניין ושואל מי בחצר. מהי הטעות הגורלית של המן ומהו סוד ההצלחה של מרדכי ואסתר? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< סיפור המגילה בעבודת ה' – פרק ה'. בסיפור המגילה ישנן שתי דמויות המבקשות […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: