להשיב אל הלב! | חסידות לפרשת ואתחנן תשפ"ג

כאשר ילד רואה את אביו מראה פנים קשוחות, זה לא נראה לו סותר לכך שאביו אוהב אותו ורוצה בטובתו. כך גם כאשר אנו רואים את המציאות הגשמית ה'קשוחה', עלינו להשיב אל לבנו שבאמת ה' מסתתר בתוכה. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< פרשתינו היא המקום שבו התורה הכי מרחיבה על מצוות יחוד […]

רוצה לקבל ירושה שלא נגמרת? | חסידות לפרשת דברים תשפ"ג

לעמון ומואב ה' נתן את הארץ פעם אחת, ולא ממשיך לתת להם אותה כל הזמן. לכן כאשר כובשים מהם את הארץ היא כבר לא שלהם. לעומת זאת לישראל ה' רוצה לתת את הארץ כל הזמן, ולכן גם כאשר כובשים מאיתנו את הארץ – היא עדיין שלנו על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< […]

מי רוצה לקדש את הארץ? | חסידות לפרשת מטות-מסעי תשפ"ג

ארץ ישראל קדושה בשתי קדושות – קדושה מצד ה' וקדושה שישראל מקדשים אותה. כל קדושה באה לידי ביטוי במצוות אחרות על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< יש שני סוגים של קדושה בקדושת ארץ ישראל: קדושה אחת היא קדושה שבאה מעצם הנתינה של ה'. ה' נתן לנו את הארץ, וזה מה שמקדש אותה, […]

את האהבה אי אפשר לקלקל! | חסידות לפרשת בלק תשפ"ג

בלעם יכול להטיל עין הרע בכל ברכה, וכך להפוך אותה לקללה. רק את הברכות של עם ישראל בלעם לא יכול להפוך לקללה, כי הברכה של עם ישראל היא מה שה' אוהב אותם על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< סיחון כבש את חשבון ממואב, ו'ישב' על הגבול עם מואב. לעומת זאת בני ישראל […]

הגיע הזמן להתבגר! | חסידות לפרשת חוקת תשפ"ג

כאשר ילד מתבגר הוא יכול להתלונן ולכעוס על ההורים שלו, ויכול להבין שעליו להודות להורים ולקחת את האחריות על עצמו. הפרשה מלמדת אותנו איך נכון וטוב להתבגר על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< יש כמה פרשיות שבהן מקובצות התלונות של בני ישראל במדבר: בפרשת בשלח בני ישראל מתלוננים על כך שאין להם […]

במי אתה מקנא?  | חסידות לפרשת קרח תשפ"ג

גם הבלועים וגם השרופים קנאו במשה ואהרן, והקנאה הוציאה אותם מהעולם. הקטרת שעוצרת את המגפה מחזירה אותנו לעולם, ומאפשרת לנו שלא לקנא על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< כאשר אדם מקנא במישהו אחר, הוא כאילו אומר בזה שהוא לא מעוניין בחיים שלו, אלא בחיים של מישהו אחר. וכפי שאומרים חכמינו שהקנאה מוציאה […]

מה אתה מחפש?  | חסידות לפרשת שלח תשפ"ג

המרגלים תרים את הארץ, והאדם מצווה שלא לתור אחרי הלב. בפרשת בשלח התורה מלמדת אותנו לחפש את הרצון של ה' ולרצות אותו על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< את מצוות ציצית, שמופיעה בסוף הפרשה, התורה לא קושרת במפורש לחטא המרגלים שמופיע בתחילת הפרשה. אבל אף על פי כן יש פסוק אחד שקושר […]

לקבל בשביל לתת | חסידות לפרשת לך לך תשפ"ג

כאשר אברהם אבינו יוצא ממצרים בדרכו חזרה לארץ ישראל, הוא יוצא עם רכוש רב שהוא קיבל מפרעה מלך מצרים. "ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב". לעומת זאת, לאחר שאברהם אבינו מנצח את ארבעת המלכים, אברהם אבינו לא מוכן לקחת ממלך סדום כלום. "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני […]

יחוד ה' והכניסה לארץ | חסידות לפרשת ואתחנן תשפ"ב

ה' מהווה את כל העולם בכל רגע, אבל המציאות הגשמית נותנת תחושה מטעה כאילו היא קיימת מאליה. הסיבה לכך היא שה' נמצא בתוך המציאות הגשמית ומתחבא בתוכה.! על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

תגיד, באמת בחרת להתחתן? | חסידות לפרשת שלח תשפ"ב

ה' משתוקק להיכנס לעולם, כפי שכתוב "התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים". התאווה הזו של ה' מהדהדת בנפש האדם וגורמת לו לרצות לחיות בארץ ישראל שהיא 'ארץ חמדה' על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: