מה יש לחגוג בזמן? | חסידות לפרשת אמור וספירת העומר תשפ"ב

בכל חג יש מצווה מיוחדת ותוכן מיוחד שגורם שכל הזמן, כל המועד, יהיה מסביב לאותו תוכן. הזמן של החג שונה מזמנים אחרים, כיוון שמאיר בו התוכן של אותו החג. לעומת זאת בספירת העומר התוכן היחיד שיש בכל יום הוא הזמן עצמו: "היום יום אחד", "היום שני ימים" וכו'. איך חוגגים חג שהתוכן שלו הוא הזמן? […]

אברהם בן אברהם – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בסיפור חייו של גר-הצדק, הגרף פוטוצקי. סיכום שיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א (נרשם ע"י איתיאל גלעדי). חז"ל מלמדים כי שבועות, זמן מתן תורתנו, הוא יום הפטירה (וגם יום ההולדת) של דוד המלך. כמו כן, ידוע שיום זה הוא גם יום ההילולא של אור שבעת הימים, מורנו הבעל שם טוב. אמנם, חשוב לדעת כי […]

זמן מתן תורתנו – הרב שי דאום

מהו התאריך של חג שבועות וכיצד הוא אכן "זמן מתן תורתנו". חג השבועות הוא "זמן מתן תורתנו" כפי שאנו אומרים בנוסח התפילה וקידוש-היום, ואף שהדבר לא נזכר בתורה-שבכתב[א] הריהו פשוט בדברי חז"ל[ב]. אולם כשבודקים מהו באמת הזמן שבו ניתנה תורה, מתברר שהדבר אינו פשוט כלל. חג ללא תאריך תחילה נשים לב שבשונה משאר המועדים, אין לחג […]

מתן תורה וקבלת תורה – יוסף פלאי

שתי פנים במתן תורה. הרצון והאונס. הרצון מפורש בפסוקים, באמירת "נעשה ונשמע" וכו', והאונס – בדברי חז"ל הידועים "כפה עליהם הר כגיגית". מה היחס בין השניים, ומה מבטא באמת את השייכות העצמית של ישראל לתורה? הפסוקים וחז"ל בתורה מפורש ומודגש שלקראת מתן תורה היתה נצרכת הסכמה וקבלה מרצון של ישראל. בתחילה ה' שולח את משה […]

אל שער החמשים – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

בחג השבועות אנו נוגעים בשער החמישים, השער שאי אפשר להגיע אליו בשכל הרגיל, אבל אפשר לחוש אותו בפנימיות הלב.  "חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר 'וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט מֵאֱלֹהִים'"[1]. מ"ט שערי בינה בכוחו של בן-אנוש להשיג, אבל על שער הנו"ן אמר ה' למשה רבינו "לא תוכל לראות את פני כי לא […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: