💦 (אי) אפשר לדעת את ה’! – סיון תשפ”ב

משפט מעניין מספר התניא אומר:“לית מחשבה תפיסא ביה כלל כי אםכאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצותיה”כלומר,אי אפשר לתפוס את ה’ בכלל,הצורה היחידה היא לתפוס אותודרך התורה והמצוות שנתן לנו. אז אפשר לתפוס את ה’ או לא? בואו נלך לעוד מאמר זוהר מעניין.לפני הקידוש בליל שבתאנו אומרים ושרים את ‘אשת חיל’,שהוא לכבוד האמהות והרעיות היקרות,אך גם מהוה […]

💦 כמה אפשר לא לדעת? – סיון תשפ”ב

אחד הדברים המעניינים בחסידות הוא הניסיון לתפוס דברים שלא ניתנים לתפיסה…החסידות מסבירה שליהודים יש גֵּנִים מיוחדיםשל יכולת לגשר על פערים ועל הפכים גמורים,שמחה ובכיה, ריאליות וחלומות גדולים,וגם ידיעה ואי-ידיעה.אז איך באמת ממששים דבר שלא ניתן למישוש? חמישים ימי ספירת העומרמקבילים למה שמכונה בקבלה –‘חמישים שערי בינה’.אלו בעצם ‘ערוצי השגה’ דרכםאנו יכולים לדעת ולתפוס את ה’.ליתר […]

אתה מתלהב מהקשר שלך עם ה’? | חסידות לפרשת נשוא ושבועות תשפ”ב

בפסח אנחנו נסחפים אחרי ה’, אבל דרכה של היסחפות והתלהבות להיחלש. בחג השבועות ה’ מחדש את הקשר מצידו, גם כאשר ההתלהבות שלנו לא מצליחה ליצור את הקשר. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

מה יש לחגוג בזמן? | חסידות לפרשת אמור וספירת העומר תשפ”ב

בכל חג יש מצווה מיוחדת ותוכן מיוחד שגורם שכל הזמן, כל המועד, יהיה מסביב לאותו תוכן. הזמן של החג שונה מזמנים אחרים, כיוון שמאיר בו התוכן של אותו החג. לעומת זאת בספירת העומר התוכן היחיד שיש בכל יום הוא הזמן עצמו: “היום יום אחד”, “היום שני ימים” וכו’. איך חוגגים חג שהתוכן שלו הוא הזמן? […]

אברהם בן אברהם – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בסיפור חייו של גר-הצדק, הגרף פוטוצקי. סיכום שיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט”א (נרשם ע”י איתיאל גלעדי). חז”ל מלמדים כי שבועות, זמן מתן תורתנו, הוא יום הפטירה (וגם יום ההולדת) של דוד המלך. כמו כן, ידוע שיום זה הוא גם יום ההילולא של אור שבעת הימים, מורנו הבעל שם טוב. אמנם, חשוב לדעת כי […]

זמן מתן תורתנו – הרב שי דאום

מהו התאריך של חג שבועות וכיצד הוא אכן “זמן מתן תורתנו”. חג השבועות הוא “זמן מתן תורתנו” כפי שאנו אומרים בנוסח התפילה וקידוש-היום, ואף שהדבר לא נזכר בתורה-שבכתב[א] הריהו פשוט בדברי חז”ל[ב]. אולם כשבודקים מהו באמת הזמן שבו ניתנה תורה, מתברר שהדבר אינו פשוט כלל. חג ללא תאריך תחילה נשים לב שבשונה משאר המועדים, אין לחג […]

מתן תורה וקבלת תורה – יוסף פלאי

שתי פנים במתן תורה. הרצון והאונס. הרצון מפורש בפסוקים, באמירת “נעשה ונשמע” וכו’, והאונס – בדברי חז”ל הידועים “כפה עליהם הר כגיגית”. מה היחס בין השניים, ומה מבטא באמת את השייכות העצמית של ישראל לתורה? הפסוקים וחז”ל בתורה מפורש ומודגש שלקראת מתן תורה היתה נצרכת הסכמה וקבלה מרצון של ישראל. בתחילה ה’ שולח את משה […]

אל שער החמשים – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

בחג השבועות אנו נוגעים בשער החמישים, השער שאי אפשר להגיע אליו בשכל הרגיל, אבל אפשר לחוש אותו בפנימיות הלב.  “חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר ‘וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט מֵאֱלֹהִים’”[1]. מ”ט שערי בינה בכוחו של בן-אנוש להשיג, אבל על שער הנו”ן אמר ה’ למשה רבינו “לא תוכל לראות את פני כי לא […]