💦 מה הבעיה שלכם – גאוה או תאוה? – אדר ב’ תשפ”ב

דיברנו לא מזמן על גאוה ותאוה, זוכרים?אחשוורוש מסמל את התאוה,פרעה – את הגאוה.ובין פורים לפסח אנחנו משתחררים מהן. היום נשאל שאלה חשובה – בנפש, מה מביא את מה?מה השרש הראשון של כל הרע בנפש,הגאוה או התאוה? בעצם, זו מחלוקת עתיקה בתורת הנפש היהודית.יש מי שאומר שהתאוה היא אם כל חטאת – אם לא היית רוצה […]

💦 הרגתם את המן?! תיזהרו מאחשוורוש! – אדר ב’ תשפ”ב

“משנכנס אדר מרבין בשמחה”ועוד מעט מגיע סוף אדר,מה יהיה על השמחה?…רגע רגע, מתחילת אדר מרבים בשמחה,אבל לא כתוב שצריך לעצור אותה.דווקא בסוף אדר השמחה גדלהומתחברת עם השמחה של פסח המתקרב. חז”ל אומרים “למיסמך גאולה לגאולה” – צריך לסמוך ולחבר בין גאולת פורים לגאולת פסח.מה המשמעות הפנימית של כל אחת מהגאולות? בפורים המלך הרשע היה אחשוורוש,בפסח […]

לגימות של אור – מתכוננים לפסח – ניסן תשפ”א

בדיקת חמץ או סתם חיטוט פנימי? ביעור החמץ כולל בתוכו שני שלבים – בדיקת החמץ בליל י”ד בניסן וביעורו למחרת. החמץ אותו אנו מבערים מרשותנו מסמל את ה’חמץ שבלב’, הגאוה ושאר המדות הלא-טובות אותן עלינו לבער מתוך האישיות שלנו. כמו בביעור החמץ שבחוץ, גם ביעור החמץ הפנימי מתחלק לשנים: בדיקת חמץ – תחילה עלינו לעבור […]

מהותו של חודש ניסן – תש”פ

חודש ניסן בפתח ומנהג טוב יש אצלנו, בדורשי יחודך, להתבונן במהותו של כל אחד מן החודשים דרך החוש והאות השייכים לו על פי ספר יצירה. נפתח באות של חודש ניסן – האות ה”א. לכל האותיות יש כעין “גוף” ממשי בשל צורת ההגייה שלהן בעזרת אחד מאברי הפה ומוצאיו. חיכוך הלשון ‘יוליד’ אותיות מסוימות וחיכוך הגרון […]

“ראשו על כרעיו ועל קרבו” – הרב משה אנטמן

לקראת סיום לימוד מסכת פסחים בישיבה קיימנו בישיבה לימוד מעשי של שחיטת גדי. אחת הסוגיות שהעסיקה אותנו, היתה איך אפשר לצלות את הגדי שלם בהתחשב באיסור אכילת גיד הנשה. הבעיה בימינו עוד יותר גדולה, שכן נוספו מנהגים וחומרות נוספות בעניין גיד הנשה, ולפי מנהג האשכנזים לא אוכלים את רוב החלק האחורי של הגדי. סיכמנו כאן […]

הערה על פסח מצרים – יוסף פלאי

המיוחד בפסח מצרים לעומת שאר הקרבנות בקריאה ראשונה של סיפור יציאת-מצרים, יכולה לעלות תמיהה בהקשר לפסח מצרים: מטרת היציאה ליציאה ממצרים יש מטרה המוגדרת “באופן רשמי” בפני פרעה: לעבוד את ה’ במדבר. בתחילת שליחותו של משה רבינו, ה’ מצוהו: “ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו ה’ אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה […]

פנינים לחג הפסח – יוסף פלאי

ליקוט דברי תורה ביעור החמץ מן הלב כתב רבינו בחיי, בספרו ‘כד הקמח’: “מן הידוע באיסור החמץ שיש בו רמז ליצר-הרע, והאדם חייב להגביר יצר-טוב על יצר-הרע… כי הלב הנוטה להרשיע יקראוהו רז”ל ‘החמיץ’… וכן היין הנפסד נקרא חומץ, וכן אמרו בפירוש “גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה” כלומר יצר-הרע, הרי […]

הלילה הזה כולנו מדברים – הרב יצחק שפירא

בליל הסדר כולנו פותחים את הפה ומתחילים לדבר, בחרות גמורה. ליל הסדר הוא זמן הדיבור. מלבד מצוות האכילה – פסח, מצה ומרור – עוסקים אנו בלילה זה במצות “והגדת לבנך”, מזכירים ומספרים ביציאת מצרים “וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח”. מדוע צריך לציין את היציאה הראשונה מגלות לגאולה ומעבדות לחרות, דוקא על ידי […]

חד גדיא – ישראל אריאל

מבט מעמיק על הפיוט הידוע הרבה חכמים-בעיני-עצמם אוהבים להסביר באוירה מלומדת ובמין טוב-לב מתנשא שחד-גדיא זהו שיר עם חביב, נכרי מן הסתם, שהוכנס להגדה כדי להשאיר את הילדים ערים. האמת היא שככל הידוע לנו, שיר כזה אינו מוכר משום תרבות זרה, ועד כמה שאפשר למצוא שם עקבות שלו, מסתבר שאלו עקבות של העתקה מתוך דת […]