פתיחת פי האתון – ישראל אריאל

לשם מה פותחה' את פי האתון? נדפס בהרחבה בספר 'מן הפרדס'. לשם מה פותח ה' את פי האתון, ומה בא ללמד נס מיוחד שכזה? אף יושם לב שאתון מדברת זהו ענין יוצא דופן ביותר, אבל תוכן דבריה פשוט והגיוני, ומתאים למחשבות של אתון, וכמעט אפשר לומר שאף אם רק היתה נוערת בבהלה, היה ניתן להבין […]

תיקון חטא המעפילים – ישראל אריאל

מדוע הגישה של המעפילים היא בוסרית, ומהו תיקונה בחבלי משיח. על כוחה החיובי של המרירות. מתוך הספר 'מן הפרדס'. לאחר חטא המרגלים, מנסים ישראל להעפיל אל הארץ – נגד אזהרתו המפורשת של משה: "והיא לא תצלח" – ונגפים במלחמה: "וירד העמלקי והכנעני .. ויכום ויכתום עד החרמה". וכתב רבי צדוק הכהן מלובלין: "לא לחינם כתבה […]

אדם כי יקריב – ישראל אריאל

הקדמה כללית לנושא הקרבנות. נדפס בספר 'מן הפרדס'. בפתיחת ספר ויקרא, ננסה לפתוח שער לעבודת הקרבנות, הרחוקה מעולם המושגים של "העולם המודרני". החי שבאדם העולם ביסודו מורכב מדומם-צומח-חי-מדבר, כאשר הצומח והחי ממצעים בין האדם והטבע. דרך הדרגות הללו משתקפת לאדם גם נפשו שלו כעשויה קומות קומות. קרוב הוא למצוא הד בנפשו לחי, ומשם לא רחוקה הדרך להתחבר […]

עמלק: אז מה! – ישראל אריאל

עמלק חוסם מלהפנים בלב את מה שנתפס בתודעה. שתי התמודדויות גדולות ממלאות את חיי ישראל כפי שמשתקפים בחמשה חומשי תורה: יציאת מצרים וההתכוננות לכיבוש הארץ. מצרים – הראש. כנען – הלב בפנימיות, מבואר כי יציאת מצרים היא תיקון הראש, גילוי האמת, למען נדע אנחנו ודורותינו, ולמען ידעו מצרים, כי ה' הוא האלוקים, וכי שקר הם כל התוקף המצרי וכל […]

אביב של גאולה – ישראל אריאל

הגאולה אינה באה כאביב נעים אלא בדם ואש ותמרות עשן. יציאת מצרים היתה באביב, "היום אתם יוצאים בחודש האביב". "עת הזמיר" מגיעה אז, וזהו גם הזמן לזמירות חדשות ולתקוות חדשות. יציאת מצרים מעוררת את האוטופיות (– חלומות וחזונות לתקון החברה והעולם). ובאמת, מה מתאים יותר מלחגוג בזמן כזה את לידת כנסת-ישראל, ומלהצטרף אל שיר האהבה הגדול שבין […]

כצמח השדה נתתיך – ישראל אריאל

על המשמעות של ברית-בין-הבתרים, לאור נבואת יחזקאל, כהתחלה חדשה, תלושה מבסיס טבעי… "ה' אלקים במה אדע כי אירשנה". פירש ר' יוסף בכור שור: "אין לומר ששאל אות לקב"ה, שכבר האמין, ועוד מה אות נתן לו? תחילה אמר לו, ולבסוף אמר לו כמו כך. אלא 'במה אדע כי אירשנה' כלומר יודע אני שאירשנה אלא במה אירשנה? באיזה […]

על הספר 'לנבוכי הדור' – ישראל אריאל

הספר 'לנבוכי הדור' חובר על-ידי הראי"ה קוק זצ"ל בצעירותו ולא פורסם עד היום. אנו מודעים לויכוח על זכויות היוצרים וזכויות ההוצאה, אולם בין כה וכה תוכן הספר כבר נודע בציבור. לעוסקים בתורת הרב קוק, מוגש כאן 'כותרות הספר' – תאור תמציתי של תוכן הדברים – בתוספת דיון קצר על האקטואליות שלו. נכתב בתמוז תש"ע. א. […]

אכן גדולה נקמה – ישראל אריאל

ביאור לדברי מו"ר הרב גינזבורג במאמרו "גדולה נקמה". נכתב כתגובה למאמר שניסה להשיג על דברי הרב. "אמר רבי אלעזר, גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות שנאמר "פעלת ה' מקדש אדנ-י"… מתקיף לה רב אחא קרחינאה, אלא מעתה גדולה נקמה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר "אל נקמות ה'"! אמר ליה אין במילתה מיהא גדולה היא"[א]. על […]

יחס בריא למדינה – ישראל אריאל

היחס למציאות של המדינה כיום דומה ליחס אל יהודי פשוט. את סדר העבודה של "הכנעה-הבדלה-המתקה" המהווה יסוד עבודת ה' של היהודי – ניתן להחיל גם כאן. הכנעה: להכיר ולהודות בחוסר הקיים. הבדלה: התבדלות במקום שנצרך, מבלי לוותר על יסוד האחווה. והמתקה – העומדת ברקע של התהליך ונותנת לו השראה, אך חשוב לא לקפוץ אליה בטרם […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: