על הלל אליהו ליברמן הי"ד – ישראל אריאל

ר' הלל אליהו ליברמן הי"ד נרצח ב-ח' תשרי ה'תשס"א. הדברים הבאים נכתבו בסמוך להרצחו. את הלל הכרנו לראשונה לפני למעלה משש עשרה שנה, כשבא כתייר לבקר בשכם. אך הגיע, ומייד דבק במקום. לאחר חודשים אחדים נאלץ לחזור לחו"ל להשלים תואר, ומייד עם קבלו את התעודה טס מייד לישראל. בשדה התעופה הצליח לשכנע את נהג המונית […]

טבור הארץ – ישראל אריאל

החוברת טבור-הארץ עוסקת במבט עומק לשבחה של שכם עיר הברית. החוברת נכתבה בסמוך ליסוד ישיבת עוד יוסף חי בקבר יוסף הצדיק והנסיונות לחידוש הישוב היהודי בעיר, ומתפרסמת מחדש בשינויי עריכה קלים [מקור הביטוי טבור-הארץ בספר שופטים ט,לז]. פתיחה:  "חן המקום על יושביו"[א] "עיקר החן הוא כשמאיר חיות הרוחני בתוך הגשמי. כי הגשמי לבד אין בו חן, […]

אלול – לחסות בעיר המקלט – ישראל אריאל

אלול הוא המקלט של הזמן. אחד הרמזים בכתבי האר"י הקדוש לחודש אלול הוא בפסוק: "ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" – "אנה לידו ושמתי לך" ראשי תבות אלול. פסוק זה עוסק בענין עיר המקלט. אלול הוא עיר המקלט של הזמן, של השנה, הוא הזמן המתאים לתהליך שיקום. עיר המקלט, המאוכלסת בלויים, היא בבחינת בית […]

גאולה ותשובה בחודש תשרי – ישראל אריאל

שתי ההתחלות של השנה – תשרי וניסן – ועניינן הפנימי. הקו והמעגל ביציאת מצרים נצטווינו: "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה"[1]. מפירוש הרמב"ן לפסוק זה עולה כי כאן נצטוו ישראל למנות את ניסן כחודש הראשון, בעוד שלפי השנה הטבעית החודש הראשון הוא תשרי, חודש הזרע. חודשי השנה הטבעית, כל אחד שמו […]

פורענותא ונחמתא – ישראל אריאל

איך הפטרות הפורענות מולידות את הפטרות הנחמה. מי"ז בתמוז עד סוף השנה אנו קוראים שלש הפטרות של פורענות, "תלתא דפורענותא", ולאחריהן שבע הפטרות של נחמה, "שבע דנחמתא". על פי פנימיות התורה, המבנה של עשר המתחלק לשלש ושבע מתאים לעשר הספירות, כשהשלש העליונות מכוונות כנגד המוח(חכמה, בינה, דעת), והשבע התחתונות כנגד מדות הלב (מחסד עד מלכות, כידוע מכוונות ספירת […]

חד גדיא – ישראל אריאל

מבט מעמיק על הפיוט הידוע הרבה חכמים-בעיני-עצמם אוהבים להסביר באוירה מלומדת ובמין טוב-לב מתנשא שחד-גדיא זהו שיר עם חביב, נכרי מן הסתם, שהוכנס להגדה כדי להשאיר את הילדים ערים. האמת היא שככל הידוע לנו, שיר כזה אינו מוכר משום תרבות זרה, ועד כמה שאפשר למצוא שם עקבות שלו, מסתבר שאלו עקבות של העתקה מתוך דת […]

הדרך הנכונה לאביב הגאולה – ישראל אריאל

מדוע הגאולה מלווה בדם ואש ותמרות עשן? יציאת מצרים היתה באביב, "היום אתם יוצאים בחודש האביב". "עת הזמיר" מגיעה אז, וזהו גם הזמן לזמירות חדשות ולתקוות חדשות. יציאת מצרים מעוררת את האוטופיות (– חלומות וחזונות לתקון החברה והעולם). ובאמת, מה מתאים יותר מלחגוג בזמן כזה את לידת כנסת-ישראל, ומלהצטרף אל שיר האהבה הגדול שבין ישראל לאביהם שבשמים, […]

עמלק – אז מה? – ישראל אריאל

מהי קליפת עמלק בנפש. שתי התמודדויות גדולות ממלאות את חיי ישראל כפי שמשתקפים בחמשה חומשי תורה: יציאת מצרים וההתכוננות לכיבוש הארץ. מצרים – הראש. כנען – הלב בפנימיות, מבואר כי יציאת מצרים היא תיקון הראש, גילוי האמת, למען נדע אנחנו ודורותינו, ולמען ידעו מצרים, כי ה' הוא האלוקים, וכי שקר הם כל התוקף המצרי וכל היציבות המצרית המעוגנת חזק […]

והנה מנורת זהב – ישראל אריאל

המנורה תופסת מקום מרכזי כסמל יהודי מימי בית שני ואילך. מאמר על מהותה של מנורת המקדש ואורה. המנורה נודעת כסמל המקדש וכסמל יהודי בכלל לאורך הדורות, וראשיתה, כידוע, במשכן. אולם נראה שבמשכן אין המנורה תופסת מקום בראש, ויתכן כי היא אפילו טפלה לשולחן, ונועדה להאיר עליו. "והאיר על עבר פניה"[1] – "ופירש הרשב"ם: ידליק הפתילות אל […]

עולם כמנהגו נוהג? – ישראל אריאל

בכל חג טמונה סגולה לאחת ממחלות הנפש. מהי 'מחלת הנפש' שאנו נרפאים ממנה בחג החנוכה? זוהי מחלה שאינה מוזכרת אצל הפסיכולוגים, מחלה יהודית מובהקת: להיות יותר מדי נורמלי… רפואת הנפש במועדים במועדי ישראל יש עידוד ורפואה לחוליי הנפש, כאשר בכל חג טמונה סגולה למחלה אחרת, כפי ששמעתי מפי מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א: יום ראשון של […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: