פרשת דברים לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: תוכחת מסותרת מאהבה מגולה כבכל חמשת חומשי תורה, רש"י מלמד כיצד פותח החומש באהבת ה' לישראל: "לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, […]

פרשת מסעי לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה לפי הקבלה בין שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. חסד: מסעות של אהבה פרשת מסעי מתארת את מב מסעות ישראל בדרכם ממצרים לארץ ישראל – מב מסעות לקראת מושא אהבתנו, ארץ הקדש (מב מסעות אלו מכוונים כנגד מב הופעות שרש אהבבתורה, כמבואר במ"א, וכולם בסימן מסעות "אברהם אֹהבי" – "הלוך ונסוע הנגבה" – להתעלות תמיד במדת האהבה להשי"ת). פסוק […]

פרשת מטות לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: כחא דהיתרא עדיף פרשת מטות פותחת בדיני התרת והפרת נדרים – ראשית עוסקת הפרשה בהתרת נדרים של חכם (העוקרת את הנדר למפרע, ומתירה אותו לגמרי) ואחר כך בהפרת נדרים של אב או בעל (המפרה […]

פרשת פינחס לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "בקנאו את קנאתי" מעשה הקנאה של פינחס – עליו משבחו ה' ב"ראשון" – בא מפנימיות החסד (כנודע שהקנאה היא תוצאת אהבה עמוקה: "כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה"), והרמז: פינחס היינו פני (במובן של פנים-פנימיות) החסד (והרי […]

פרשת בלק לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "כי ברוך הוא" כבפרשות רבות, "ראשון" משמש רקע לכל מה שעתיד להתחולל בהמשך הפרשה – רקע המתאר לנו את הדמויות הפועלות בפרשה ואת יחסן למציאות. על אף שבלק חפץ בכך שבלעם יאור את ישראל, […]

פרשת חוקת לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "מכלכל חיים בחסד" "ראשון" פותח במקיף החסד הגדול ביותר בתורה (ולכן לא נאמר "זאת חקת הפרה" בלבד אלא "זאת חקת התורה" כולה) – באפשרות לטהר טמא מת, אבי אבות הטומאה. חז"ל דורשים כאן "תבא […]

פרשת קרח לפי שבעת המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: מחלוקת החסד דתהו על החסד דתיקון לכאורה, "ראשון" בפרשתנו פותח מיד בדין קשה – במחלוקת ומריבה – הבא משרשו של קרח, נשמת קין השייכת לקו הדין (כמבואר בקבלה), וקשה לראות את החסד בפתיחת הפרשה […]

פרשת שלח לך לפי שבע המידות – הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: תקוה טובה בפרשתנו, כבפרשות רבות, "ראשון" הוא רקע למה שמתחולל בהמשך הפרשה. כאן מצטיין "ראשון" כרקע של חסד למה שמתברר בהמשך כרווי דין ומשברים, ולרע שיצא משליחות המרגלים אין עדיין ביטוי. כך מפורש ברש"י […]

פרשת בהעלותך לפי שבע המידות – הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: העלאת הנרות פרשת בהעלֹתך פותחת בצו לאהרן הכהן, איש החסד והאהבה. אהרן הוא ה"שושבינא דמטרוניתא" שתפקידו להביא את הכלה אל החתן – עליו לעורר את אהבת ישראל לאביהם שבשמים. בחסידות מתפרשת מצות העלאת הנרות […]

פרשת נשא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: נשיאת המקיפים משפחות לוי, גרשון קהת ומררי, מכוונות כנגד משולש הספירות היסודי – חסד (גרשון) גבורה (מררי) ותפארת (קהת) – ו"ראשון" פותח בנשיאת ראש בני גרשון שכנגד החסד. משא בני גרשון הוא יריעות המשכן, […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: