פרשת וזאת הברכה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: המשכת הברכות לתכליתם "ראשון" פותח את כל ברכות ישראל שבפרשה, ברכות הנמשכות ממדת החסד של אברהם אבינו (לו נאמר "והיה ברכה"). בכללות המשכת הברכה היא מתחילת התורה, מה-ב רבתי של "בראשית" – שהיא לשון ברכה – עד […]

פרשת האזינו לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: שירת התוכחה מבין שלש השירות בתורה מכוונת שירת האזינו כנגד הדעת (בעוד שירת הים מכוונת כנגד החכמה ושירת הבאר כנגד הבינה, כמבואר במ"א), והרמז: "האזינו השמים" עולה דעת. והנה, ידוע שדעת עולה ו פעמים דעה (הרמב"ם מכנה כל מדה נפשית […]

פרשת וילך לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: משה אוהב ישראל היה כבפרשות רבות, "ראשון" הוא רקע והכנה לכל הפרשה – רקע המגלה על תכלית דברי משה בפרשה ועוטף אותם באוירה של חסד ואהבת ישראל. האבן עזרא מפרש כי משה "הלך אל […]

פרשת נצבים לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: אחדות ישראל "ראשון" פותח בכלילת כל עם ישראל יחד – מתוך אהבת ואחדות ישראל – הפסוק מונה עשר דרגות של נשמות ישראל, וכולל אותן "אתם נצבים היום כֻלכם… כל איש ישראל". בזכות האחדות והאהבה […]

פרשת כי תבא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: מתן שער הנון פרשתנו היא הפרשה ה-נ בתורה – הפרשה בה נשלמים נ שערי בינה. פנימיות הבינה היא השמחה, ויש בפרשתנו שמחה גדולה שיש בכחה להקיף גם את התוכחה ולהמתיקה, וכדלקמן. הפסוק הראשון פותח ב"והיה" – ו"אין […]

פרשת כי תצא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: אהבת ה' ואהבת ישראל בפשטות, "ראשון" פותח בענין גבורה מובהק – "כי תצא למלחמה על אֹיביך" – אך גם במלחמה זו יש צדדי חסד: "במלחמת רשות הכתוב מדבר" – למלחמת רשות יוצאים במסירות נפש […]

פרשת שופטים לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: אהבת השופטים לכאורה, משפט ה"שֹפטים ושֹטרים" שייך לקו הדין – או על כל פנים לקו התפארת עליו נאמר "משפט רחמי" – אך בעומק מלמד "ראשון" שיש להטות את קו הדין (של השוטרים) והרחמים (של […]

פרשת ראה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: ראית הברכה על אף ש"ראשון" פותח בפסוק בו יש טוב ורע – חסד וגבורה – ברור כי מגמת ה' היא הענקת החסד לישראל, ולכן מגמת הפסוק כולו היא גילוי וחסד: "ראה אנכי נֹתן לפניכם […]

פרשת עקב לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: מלא ברכת ה' באופן מובהק ביותר, הפרשיה הראשונה ב"ראשון" עוסקת כולה בברכות ה' וחסדיו עם ישראל, ובפרטות: בפסוק הראשון בפרשה רמוז שם הטוב – שם אהוה – בראשי התיבות "את הברית ואת החסד", תיבות שענינן המובהק הוא חסד ה' (וכן […]

פרשת ואתחנן לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: מתנת חנם בקשת משה, "ואתחנן אל הוי'", היא בקשה למתנת חנם – בקשה שכולה הסתמכות על החסד האלקי, חסד חנם. בדבריו מזכיר משה את חסדי ה' להם זכה עד כה – "א-דני הוי' [הקרי […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: