ר' צדוק הכהן

לט' באלול, יום פטירת ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל. ר' צדוק לא הגיע משושלת חסידית, ועיקר פרסומו לא בא מה"חצר" שהקים אלא מתורתו שנתפרסמה בספריו הרבים. הוא נולד למשפחת "מתנגדים", וכבר בילדותו נתפרסם כעילוי מיוחד, ובעל ידיעה רחבה גם בחכמות כהנדסה וחשבון. בגיל צעיר נתוודע לר' מרדכי יוסף מאיזביצא, בעל "מי השילוח", והפך לתלמידו הנאמן, […]

ר' אליהו לאפיאן

ל-כ' באלול, יום פטירת הגאון ר' אליהו לאפיאן זצ"ל, מגדולי בעלי המוסר בדור האחרון. ר' אליהו נולד בפולין אך בגיל עשר הגרו הוריו לאמריקה. אליהו הקטן שחשש להגיע לאמריקה, שהיתה שוממה מלימוד תורה, סרב להצטרף להוריו. הוא נשאר לבדו בישיבת לומזה, ועל אף שבתחילה סרב אביו לתמוך בו, עמד על דעתו ולא נשבר, למרות הדחקות […]

"הרב הנזיר" – מערכת

לכ"ח מנחם-אב, יום פטירת ר' דוד הכהן, הידוע בכנויו "הנזיר" – על שם שנהג בנזירות, לא שתה יין ולא ספר שערו. הרב הנזיר היה אישיות מיוחדת במינה, ומצעירותו שאף לנסתר ולנעלם. הוא למד אצל החפץ-חיים בראדין, ולאחר מכן למד פילוסופיה באוניברסיטה – כשהוא נזהר לשמור על טהרה וקדושה. בשנת תרע"ה פגש הנזיר את הראי"ה קוק […]

כח הרבי מליובאוויטש – מערכת

ל-ג' בתמוז, משהו על דמותו של הגדול בדורנו, הרבי מליובאוויטש, ע"פ דברי הרב גינזבורג. א. מצפים למשיח לא נדבר על דמותו הענקית של הרבי מליובאוויטש, ולא על המרחב העצום והעמוק של דברי תורתו. אין ספק שאחת הנקודות המרכזיות של הרבי – ואולי הנקודה העיקרית ממש – היא הציפה להביא משיח בפועל ממש. עם השנים, הרבי […]

הרבי מצאנז קלויזנבורג – מערכת

ל-ט' בתמוז, יום פטירתו של ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל, האדמו"ר הקודם לבית צאנז-קלויזנבורג. נעלה נקודות ממסכת חייו המופלאה של צדיק זה, שכל חייו היו עבודת ה' במסירות נפש (הדברים לקוחים בעיקר מהספר "לפיד האש" שנכתב אודותיו). הרבי נולד בשנת ה'תרס"ה למשפחה מיוחסת: מצד אביו דור רביעי ל"דברי חיים" מצאנז, ומצד אמו דור חמישי ל"בני […]

הרב יוסף קפאח – מערכת

לי"ז בתמוז, יום פטירתו של הרב יוסף קפאח. הרב הגאון ר' יוסף קפאח זצ"ל היה "איש אשכולות", כפירוש חז"ל: איש שהכל בו – מורה דרך ומורה הוראה, בעל מידות תרומיות נדירות. הרב נולד בצנעא בשנת ה'תרע"ז, לאב ואם שלא זכו לגדלו, שכן אביו נפטר בהיותו בן חמשה חודשים, ואמו בהיותו בן שש. ר' יוסף גדל […]

ר' משה קורדובירו – מערכת

לכ"ג בתמוז, יום פטירת ר' משה קורדובירו, הרמ"ק. ין האריות-שבחבורה בתור הזהב של צפת היה ר' משה קורדובירו, שנולד בשנת ה'רפ"ב. רבו של הרמ"ק בנגלה היה ה"בית יוסף" – "מורי ורבי החסיד כמהר"ר יוסף קארו נר"ו" – ובספר השו"ת של רבו זה – "אבקת רוכל" – מופיעה תשובה ממנו, ושם מכנה אותו רבו "דיינא נחית […]

ה"אהבת ישראל" – מערכת

ל-ב' בסיון, יום פטירתו של האדמו"ר ר' ישראל מוויזניץ זצ"ל, ה"סבא קדישא" בעל ה"אהבת ישראל". ר' ישראל, נולד בשנת ה'תר"ך ונקרא על שם סבו הגדול ר' ישראל מרוזין, ואכן התמזגו בו ממדותיו התרומיות של סבו. מגיל צעיר ניכרו בו כשרונות לימוד והתמדה, אך הוא הסתיר את מעלותיו מעין כל. חמיו, הרבי מדזיקוב, שר' ישראל נתבשם […]

אברהם בן אברהם – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בסיפור חייו של גר-הצדק, הגרף פוטוצקי. סיכום שיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א (נרשם ע"י איתיאל גלעדי). חז"ל מלמדים כי שבועות, זמן מתן תורתנו, הוא יום הפטירה (וגם יום ההולדת) של דוד המלך. כמו כן, ידוע שיום זה הוא גם יום ההילולא של אור שבעת הימים, מורנו הבעל שם טוב. אמנם, חשוב לדעת כי […]

ר' חיים מוולוז'ין – מערכת

לי"ד סיון, יום פטירתו של הגאון ר' חיים מוולוז'ין זצ"ל, תלמיד הגר"א ואבי ישיבת וולוז'ין. ר' חיים ואחיו הגאון ר' זלמן נולדו בוולוז'ין ובצעירותם למדו יחד אצל רב העיר, בעל ה"שאגת אריה", וכן אצל ר' רפאל הכהן מהמבורג. עם בקיאותם המופלאה בתורה הגיעו השנים ל"גאון החסיד מוילנא", שאליו נתקשרו כל ימיהם. ר' חיים נהג להגיע […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: