איך אפשר לחיות עם ה’? | חסידות לפרשת בהעלותך תשפ”ב

אהרון ומרים נוטעים בתוכנו את תחושת הגעגועים והקרבה לה’, אבל הבסיס לעבודת ה’ הוא התחושה שמציאות ה’ היא המציאות הממשית, ואת זה אנחנו מקבלים ממשה רבינו על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

💦 יום אחד, כשעמלק כבר לא יהיה פה… – אדר ב’ תשפ”ב

כשיבוא המשיח לא יהיו עניים,מה נעשה אז עם מתנות לאביונים?בדיחה חסידית אומרת ש’מתנגד’ טובדואג ‘לשמור’ על יהודי אחד שישאר אביון,כדי לקיים את מצוות מתנות לאביונים… באותו כיוון נשאל – מה נעשה כשלא יהיה עמלק?לאחר שמחינו את כל העמלקים מהעולם,האם תתבטל מצוות ‘מחיית עמלק’? נתעמק רגע במצוות זכירת עמלק:עמלק גורם לנו לשכוח את ה’,אבל גם את […]

💦 כשר’ חיים קנייבסקי ראה את עצמו בתמונה… – אדר ב’ תשפ”ב

ה’ אוהב צדיקים, וגם אנחנו,טוב מאוד להחזיק בבית תמונות שלהם,להסתכל עליהם ולקבל מהם השראה לעבודת ה’. “שושנת יעקב צהלה ושמחה”,כתוב בספרי החסידות – מה גורם לנו לצהול ולשמוח?“בראותם יחד תכלת מרדכי” –‘תכלת’ זה צבע כהה,(לא מה שמכנים היום תכלת),והוא מסמל את מידת היראה של מרדכי, הצדיק.(בעוד ‘חוּר’ הוא צבע לבן, חִוֵור, ומסמל את האהבה).דווקא כשאנו […]

יוסף הצדיק ומקום שכם – הרב דוד דודקביץ

“קבורת יוסף במקום הזה – בסיומו של המסע הגדול מגלות לגאולה – היא ביטוי לקשר בין דמותו של הצדיק לבין סגולת המקום”. הצדיק בשמים ובארץ מכל האבות והשבטים, ואף מכל הדמויות בתנ”ך, נתייחד ליוסף בדברי חז”ל התואר ‘הצדיק‘. בפשטות, יוסף הוא הגבור האמיתי הכובש את יצרו, וכשם שהוא יודע להיות ה”מושל בכל ארץ מצרים”[א] כן הוא […]

ר’ צדוק הכהן

לט’ באלול, יום פטירת ר’ צדוק הכהן מלובלין זצ”ל. ר’ צדוק לא הגיע משושלת חסידית, ועיקר פרסומו לא בא מה”חצר” שהקים אלא מתורתו שנתפרסמה בספריו הרבים. הוא נולד למשפחת “מתנגדים”, וכבר בילדותו נתפרסם כעילוי מיוחד, ובעל ידיעה רחבה גם בחכמות כהנדסה וחשבון. בגיל צעיר נתוודע לר’ מרדכי יוסף מאיזביצא, בעל “מי השילוח”, והפך לתלמידו הנאמן, […]

ר’ אליהו לאפיאן

ל-כ’ באלול, יום פטירת הגאון ר’ אליהו לאפיאן זצ”ל, מגדולי בעלי המוסר בדור האחרון. ר’ אליהו נולד בפולין אך בגיל עשר הגרו הוריו לאמריקה. אליהו הקטן שחשש להגיע לאמריקה, שהיתה שוממה מלימוד תורה, סרב להצטרף להוריו. הוא נשאר לבדו בישיבת לומזה, ועל אף שבתחילה סרב אביו לתמוך בו, עמד על דעתו ולא נשבר, למרות הדחקות […]

“הרב הנזיר” – מערכת

לכ”ח מנחם-אב, יום פטירת ר’ דוד הכהן, הידוע בכנויו “הנזיר” – על שם שנהג בנזירות, לא שתה יין ולא ספר שערו. הרב הנזיר היה אישיות מיוחדת במינה, ומצעירותו שאף לנסתר ולנעלם. הוא למד אצל החפץ-חיים בראדין, ולאחר מכן למד פילוסופיה באוניברסיטה – כשהוא נזהר לשמור על טהרה וקדושה. בשנת תרע”ה פגש הנזיר את הראי”ה קוק […]

כח הרבי מליובאוויטש – מערכת

ל-ג’ בתמוז, משהו על דמותו של הגדול בדורנו, הרבי מליובאוויטש, ע”פ דברי הרב גינזבורג. א. מצפים למשיח לא נדבר על דמותו הענקית של הרבי מליובאוויטש, ולא על המרחב העצום והעמוק של דברי תורתו. אין ספק שאחת הנקודות המרכזיות של הרבי – ואולי הנקודה העיקרית ממש – היא הציפה להביא משיח בפועל ממש. עם השנים, הרבי […]

הרבי מצאנז קלויזנבורג – מערכת

ל-ט’ בתמוז, יום פטירתו של ר’ יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ”ל, האדמו”ר הקודם לבית צאנז-קלויזנבורג. נעלה נקודות ממסכת חייו המופלאה של צדיק זה, שכל חייו היו עבודת ה’ במסירות נפש (הדברים לקוחים בעיקר מהספר “לפיד האש” שנכתב אודותיו). הרבי נולד בשנת ה’תרס”ה למשפחה מיוחסת: מצד אביו דור רביעי ל”דברי חיים” מצאנז, ומצד אמו דור חמישי ל”בני […]

הרב יוסף קפאח – מערכת

לי”ז בתמוז, יום פטירתו של הרב יוסף קפאח. הרב הגאון ר’ יוסף קפאח זצ”ל היה “איש אשכולות”, כפירוש חז”ל: איש שהכל בו – מורה דרך ומורה הוראה, בעל מידות תרומיות נדירות. הרב נולד בצנעא בשנת ה’תרע”ז, לאב ואם שלא זכו לגדלו, שכן אביו נפטר בהיותו בן חמשה חודשים, ואמו בהיותו בן שש. ר’ יוסף גדל […]