ר' מנחם מענדל מויטבסק – מערכת

ל-א' באייר, יום פטירתו של ר' מנחם מנדל מויטבסק-טבריה. הצדיק ר' מנחם מענדל מויטבסק היה מתלמידיו הגדולים של ר' דוב בער, המגיד ממעזריטש, ממשיכו של הבעש"ט. משנסתלק המגיד, היה הרמ"מ לראש התלמידים, ומבין המקושרים אליו יצויין בעל התניא שהיה לו לתלמיד-חבר (ולאחר פטירת הרמ"מ כתב את "אגרת הקודש" המפורסמת, לנחם את תלמידי הרמ"מ). בשנת ה'תקל"ז […]

ר' שמלקה מניקלשבורג – מערכת

ל-ב' אייר, יום פטירתו של ר' שמואל שמלקה הלוי הורוויץ מניקלשבורג. לא ניתן להזכיר את ר' שמלקה מבלי להזכיר את אחיו הצעיר ר' פנחס בעל ה'הפלאה'. שני האחים הקדושים הללו גדלו יחד בתורה מנעוריהם ולבסוף נמנו על גדולי הדור. בימי בחורותם הלכו ללמוד תורה בישיבות ליטא, ובהשפעתם של ר' זושא מאניפולי ור' אברהם מקאליסק נסעו למעזריטש והפכו […]

ר' נפתלי צבי מרופשיץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ל-י"א באייר, יום פטירתו של ר' נפתלי צבי מראפשיץ. מתוך דברי הרב יצחק גינזבורג שליט"א (כינוס ילדים י"ג אייר תשס"ז. לא מוגה). רבי נפתלי צבי מראפשיץ היה מגדולי תלמידי הנעם אלימלך ותלמיד מובהק של מי שהמשיך אחריו, החוזה מלובלין. יש הרבה דברים מאד מיוחדים בצדיק הזה, שלכן אנו רוצים להדגיש את הנקודה המיוחדת שלו. לכל צדיק […]

הנודע ביהודה – מערכת

לי"ז אייר, יום פטירתו של ר' יחזקאל לנדא, הנודע ביהודה. הגאון ר' יחזקאל לנדא ידוע יותר בכינויו "הנודע ביהודה". ר' יחזקאל נולד למשפחה מיוחסת, שהתייחסה לר' העשיל מקרקא, בשנת ה'תע"ד (יש שראו בכך רמז לתכונת "הדעת" בה ניחן). בגיל שלושים כבר היה לרב בעיר טורנופיל וכבר משם נודע כמורה הוראה אשר משנתו קב ונקי, בבקיאות מופלאה ללא […]

הרמ"א – מערכת

ל-י"ח באייר, ל"ג בעומר, יום פטירת רבי משה איסרליש, הרמ"א. הרמ"א חי בקרקא שבפולין לפני כ-450 שנה, ונודע כאחד מגדולי הפוסקים. מי אינו מכיר את הגהות הרמ"א לשלחן ערוך, אשר בזכותן הפך השלחן-ערוך לספר המקובל על כל ישראל, כשהגהות הרמ"א מייצגות את פסקיהם ומנהגיהם של בני אשכנז. בהקדמת ספרו דרכי משה מספר הרמ"א שכבר החל בכתיבת חיבור […]

ר' אייזיק מהאמיל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לכ"ו אייר, יסוד שביסוד, יום פטירתו של ר' אייזיק מהאמיל, מגדולי חסידי חב"ד. מעובד מדברי מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א. רבי אייזיק היה מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן (שהתבטא ביחס אליו שהוא "החייל המובחר שלי"). לאחר הסתלקות אדמו"ר הזקן, רבי אייזיק בחר לו את אדמו"ר האמצעי כרבי. לאחר הסתלקות אדמו"ר האמצעי, רצו למנות אותו לרבי. […]

רב סעדיה גאון – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לכ"ו באייר, יום פטירת ר' סעדיה גאון, הרס"ג. מעובד מדברי הרב גינזבורג. ידוע כי מורנו הבעל שם טוב אמר על עצמו שהוא גלגול של רבי סעדיה גאון (שכידוע לא היה מאמין בגלגולים…). נביא הפעם סיפור אודות קשר עיקרי בין רבי סעדיה גאון לבין מורנו הבעל שם טוב: פעם התארח רבי סעדיה גאון אצל אדם מכניס […]

הרבי הלוחם – מערכת

על האדמו"ר ר' שמואל שלמה מראדזין זצ"ל. ל-כ"ט באייר בכ"ט באייר ה'תש"ב נהרג עקד"ה האדמו"ר ר' שמואל שלמה מראדזין זצ"ל. ר' שמואל שלמה היה בן לשושלת המפוארת של אדמו"רי איז'ביצא-ראדזין, נכדו של בעל התכלת, וחתנו של הרבי מאמשינוב. לאחר פטירת אביו, ר' מרדכי יוסף אליעזר, עמד בראש חסידי ראדזין והוא בן עשרים בלבד, אך בעל דמות […]

אִיָר – חוש העיון – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

חוש עיון מפותח יודע לנתח בהגיון, אך אינו שבוי של ההגיון ויודע גם כיצד לעקוף אותו לטובת אבחון אינטואיטיבי של רוח הדברים. מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. החוש של חודש אייר נקרא חוש העיון (או לחילופין, חוש ההרהור). מה זה בדיוק עיון? לעיין אין פירושו לעלעל במילון. נהפוך הוא: עיון עניינו העמקה מחשבתית בנושא מסוים – […]

אייר – מחפשים את המטמון – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על משמעות ספירת העומר. מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. חודש אייר נמצא בין שני רְגַלים – חג הפסח שחל בחודש שלפניו וחג השבועות שחל בחודש שאחריו. פרק הזמן המשתרע בין שני החגים הוא 49 יום, שבעה שבועות בדיוק, והוא מהווה תקופה מאוד משמעותית ביהדות: ספירת העומר. אייר הוא החודש היחידי שכולו 'מוּכל' בתוך הספירה […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: