אייר במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השלישי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – "חיילין למשכנא" בחדש אייר בולט בתורה ענין הפקודים, הן במשמע של החיל הגדול, כל בני ישראל לשבטיהם – "איש על מחנהו ואיש על דגלו", והן במשמע של תפקידים ומשמרות – "איש איש על עבודתו ואל משאו". באחד לחדש השני החלו משה ואהרן לפקוד את ישראל על פי […]

ארבעה נכנסו לפרדס – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מבין הארבעה שנכנסו לפרדס רק רבי עקיבא יצא בשלום. אך סוד הגאולה הוא להיכנס לפרדס בו זמנית מכל ארבעת השערים… בספרי הקדמונים כתוב כי שם החודש אייר הוא ראשי התבות של שמות שלושת האבות והצעירה (אך העיקרית) מבין האמהות: אברהם, יצחק, יעקב, רחל. תורת הסוד פיתחה רעיון זה והסבירה כי שלושת האבות ורחל אמנו הם ארבעת 'גלגלי' "המרכבה העליונה" – מערכת […]

לקראת ה' באייר – הרב דוד דודקביץ

המאמר פורס את הצדדים השונים ביחס לציון הקמת המדינה, מבחינה מחשבתית והלכתית, ובסופו נספח על גדרי הלל והודאה. ציטוט לדוגמא המובא במאמר: "גאולה חומרית, ואפילו מדינית, עדיין אין בה בכדי לחייבנו להודות ולהלל בצורה של קבע… צריכה הגאולה להיות גם בעלת משמעות של חרות רוחנית ושל התעלות רוחנית ואז תהיה ראויה לקביעת ברכה" (כנסו וקראו […]

תגובה למאמר לקראת ה' באייר – הרב דוד דרוקמן

תגובה קצרה למאמרו של הרב דודקביץ "לקראת ה' באייר". הרב דרוקמן טוען "כל הצרמוניה סביב ההילה של מדינה יהודית – פשוט אין לה בסיס חוקתי-עובדתי-עקרוני!" כי המדינה בהגדרתה כיום היא שלטון העם שאינו דוקא יהודים. ב"ה, עש"ק תזו"מ ה'תשס"ו כב' ידיד נפשי היקר והנעלה הרה"ג רבי דוד דודקביץ שליט"א, רבה של יצהר. שלום וישע רב! […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: