מלחמה לה' בעמלק! | פרשת בשלח התשפ"ד

בפרשתנו מוזכרת המלחמה החצופה של עמלק בעם ישראל כאשר יצא ממצרים, בעקבות העזתו זו נצטווינו להשמידו מן העולם ולא לשכוח את מעשיו. מה ההשלכות של שתי מצוות אלו לימנו לאחר שבא סנחריב ובלבל האומות? האם יש להם השלכות על המלחמה מול האויב הערבי? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< בסוף פרשתנו פרשת […]

למה לרדוף אחרי המציאות?!  | חסידות לפרשת בשלח תשפ"ג

בני ישראל יוצאים למדבר עם צידה לדרך. לכמה זמן הצידה הזו אמורה להספיק להם? מה היה התכנון האלקי, מה הם היו אמורים לאכול, אם הם לא היו מתלוננים ומקבלים את המן? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

רוצה לדעת להתלונן? | חסידות לפרשת בשלח תשפ"ב

ילדים מתלוננים אצל ההורים שלהם, שהרי אחרת, איפה הם יתלוננו?… לא רק ילדים, גם מבוגרים מרגישים בנוח להתלונן דווקא אצל הוריהם. האם זה דבר טוב ונכון? הפרשה שלנו מלאה בתלונות, ובכל תלונה היחס של ה' שונה. מהפרשה הזו נוכל ללמוד איך להתלונן. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן שלוש תלונות שלוש פעמים מתלוננים […]

חוסר יציבות… למה זה משמח אותנו? | מייל שבועי פרשת בשלח תשפ"א

בס"ד, פרשת בשלח תשפ"א. שלום לידידינו היקרים! בשבת הקרובה, שבת שירה, אנו קוראים על הנס שמבטא את שיא היציאה ממצרים – נס קריעת ים סוף – שעל הגילוי שהיה בו אמרו חז"ל 'ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי'. כל יום בתפילה אנו קוראים את שירת הים, אבל שני פסוקים מיוחדים בה […]

דברי תורה לפרשת בשלח – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. בתחילת פרק חלק בסנהדרין שואלים חז"ל "מנין לתחיית המתים מן התורה", ומביאים, בהמשך הסוגיה, עשרים ושנים פסוקים מהתנ"ך שמהם ניתן ללמוד תחיית המתים מן התורה. "הכל הולך אחר הפתיחה" – הפסוק הראשון הוא בתחילת פרשת וארא, לפני יציאת מצרים: "וגם הקימותי את בריתי […]

מלחמת עמלק – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על מלחמת עמלק. מעובד מדברי הרב. בסוף הפרשה מופיעה המלחמה הראשונה של עם ישראל פנים-אל-פנים מול אויב: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים". מלחמת עמלק היא כנגד "רישא דאריך" שבכתר, כח הרצון בנפש. עמלק הוא תוקף הרצון של הסטרא-אחרא, העומד בעזות-פנים וחוצפה כנגד ישראל (לקרר את רתיחתם), ולעומתו צריכים ישראל להגביר את כח הרצון דקדושה, […]

שיעור בדבר מלכות לפרשת בשלח – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך התוועדות י"א שבט תשס"ז. נרשם ע"י איתיאל גלעדי. לא מוגה. הנושא המרכזי: מעלת נשי ובנות ישראל. יש שיחה מיוחדת שכלולה בדבר מלכות לפרשיות בא-בשלח נ"ב ביחד – הרבי חבר את שתי הפרשיות היות ששתיהן קשורות להלולא רבא של חמיו, הרבי הקודם, הרבי הריי"צ. בשנת תש"י, שנת ההסתלקות, י שבט היה בשבת פרשת "בא" (וההסתלקות היתה בשבת […]

ארבע מפלגות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לפרשת בשלח וקריעת-ים-סוף. מעובד מדברי הרב. אמרו חז"ל: בשעה שראו ישראל את המצרים רודפים אחריהם התפלגו לארבע כיתות, היו שאמרו להכנע ולחזור למצרים ("נתנה ראש ונשובה מצרימה"), היו שרצו להלחם עם מצרים, היו שרצו לברוח למדבר (בירושלמי: לצווח ולצעוק), והיו שביקשו להכנס לים. ארבע דעות אלו מבטאות ארבע השקפות-עולם: כניעה מידית לדרישות האויב – היא […]

פרשת בשלח לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס"ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "זריזותיה דאברהם" כבפרשות רבות, "ראשון" הוא רקע לכל המשך הפרשה – ובפרשתנו זהו אף רקע לכל דרך ישראל במדבר. התיאור "והוי' הֹלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחֹתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם […]

עמלק: אז מה! – ישראל אריאל

עמלק חוסם מלהפנים בלב את מה שנתפס בתודעה. שתי התמודדויות גדולות ממלאות את חיי ישראל כפי שמשתקפים בחמשה חומשי תורה: יציאת מצרים וההתכוננות לכיבוש הארץ. מצרים – הראש. כנען – הלב בפנימיות, מבואר כי יציאת מצרים היא תיקון הראש, גילוי האמת, למען נדע אנחנו ודורותינו, ולמען ידעו מצרים, כי ה' הוא האלוקים, וכי שקר הם כל התוקף המצרי וכל […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: