The Hasmonean Decision Rabbi Yitzchak Shapiro

The Hasmonean family took upon itself the historic decision to fight against Greece in the name of the Jewish People when actually there was no widespread public support for such a move! Hanukkah falls out exactly when we read the Torah portions about Yosef and his brothers. The Shla"h writes that there is definitely a […]

By my sword and my bow – Front line and Rear- Rabbi Yitzchak Shapiro

Parashat Vayechi – The "home front" gives moral support to the front lines Ya'akov tells Yosef before his death: "And I have given you an additional portion more than your brothers, which I took from the Emorites by my sword and my bow." What's special about the sword and bow that they are mentioned particularly? […]

ארז ושטה – לזכר ארז לבנון הי"ד – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מדברי מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א לזכרו של ארז לבנון הי"ד, בוגר הישיבה. ביום ז' אדר ה'תשס"ז הלך ארז לבנון להתבודד עם קונו בין הרי יהודה, לא הרחק מביתו בישוב "בת עין", כדרכו בקודש. ערבים ארורים קמו עליו והרגוהו נפש, ודמו נספג באדמת הארץ הטובה. נגדע הארז אשר בלבנון. התבודד עם קונו עד כלות הנפש ממש. התבודד, […]

על הלל אליהו ליברמן הי"ד – ישראל אריאל

ר' הלל אליהו ליברמן הי"ד נרצח ב-ח' תשרי ה'תשס"א. הדברים הבאים נכתבו בסמוך להרצחו. את הלל הכרנו לראשונה לפני למעלה משש עשרה שנה, כשבא כתייר לבקר בשכם. אך הגיע, ומייד דבק במקום. לאחר חודשים אחדים נאלץ לחזור לחו"ל להשלים תואר, ומייד עם קבלו את התעודה טס מייד לישראל. בשדה התעופה הצליח לשכנע את נהג המונית […]

קיצור תולדות העיר שכם – יואל נוימן

שרידי הישוב הקדומים ביותר בשכם מתוארכים לתקופה הכלכוליתית, בסביבות 3,000 לפני-הספירה, אולם מהתקופה הזו אין שרידים של עיר של ממש [בהקשר לכל הנתונים המדעיים הנזכרים במאמר, ובפרט בהקשר לתיארוך – ראה בהערת הסיום הראשונה.

תל בלטה – שכם הקדומה – ד"ר אריה בורנשטיין

תל בלטה שוכן במוצא המזרחי של עמק שכם (שבין הר גריזים להר עיבל) כשהוא צופה על מערכת העמקים המזרחיים (עמק המכמתת, עמק "אסכרות" – סהל עסכר, עמק "בית פרך" – סהל בית דג'ן). ניתן להגיע אליו מכל דרך החוצה את שכם מזרחה – אבל עדיפה הדרך המזרחית-צפונית. התל גבוה 12 מ' מעל סביבתו ובולט מעל העמק (מחוץ לצידו הצפוני – שם שינו עבודות עפר לסלילת הכביש את כל השטח).

איפה הוא יוסף אחינו – ר' הלל ליברמן הי"ד

וב ראינו השבוע את ההתקפות הרצחניות של ערביי שכם על קבר יוסף הצדיק. ושוב גבו הפרעות מחיר: חייל משמר הגבול אשר אולי ניתן היה להצילו לולא חוסר ההומניטריות של הערבים אשר מנעו במשך שעות את חילוצו, וגם לולא חוסר הנחישות של המפקדים הבכירים של צה"ל

עוד יוסף חי – מסיפורי קבר יוסף – עודד מזרחי

שני החסידים הסתכלו עלי בפליאה ואחר כך הביטו זה בזה. כל אחד מהם אמר כמה פסוקי תהלים במהירות, מקסימום מזמור קצר, עלינו על האוטו שלהם וברחנו מהמקום. נסענו ישר לירושלים והגעתי לאחי".

השופר השחור מקבר יוסף – עודד מזרחי

בבית המדרש שעל ציון יוסף הצדיק בשכם שימשו בקודש שני שופרות – האחד בהיר והשני שחור. בראש השנה תשנ"ז נערכה תפילה בקבר יוסף. החג חל אז ביום שבת, שבו לא תוקעים בשופר, וביום ראשו

"הכסא של אליהו" מקבר יוסף – עודד מזרחי

פורסם לראשונה בעתון 'בשבע', ולאחר מכן בספרו של המחבר "עין רואה" בערב ראש השנה תשס"א התכוננו אנשי ישיבת קבר יוסף לקיים את החג כמדי שנה במתחם הקבר בשכם, עיר הברית. אז פרצו המהומות בהר הבית. אחר הצהריים הגיעה הודעה בהולה שעליהם לעזוב מיד את המקום מחשש להתלקחות, וכך עשו. בעשרת ימי התשובה תקפו הפורעים את […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: