תגיד, באמת בחרת להתחתן? | חסידות לפרשת שלח תשפ”ב

ה’ משתוקק להיכנס לעולם, כפי שכתוב “התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים”. התאווה הזו של ה’ מהדהדת בנפש האדם וגורמת לו לרצות לחיות בארץ ישראל שהיא ‘ארץ חמדה’ על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית ‘עוד יוסף חי’

לא להוציא דיבה על הארץ זה חשוב, אבל מה כן?! | חסידות לפרשת שלח תשפ”א

השבת אנו קוראים את פרשת שלח-לך, שמרכזה הוא סיפור חטא המרגלים ומאיסת עם ישראל ב’ארץ חמדה’. מורנו הבעל שם טוב אומר שכל התורה מצויה אצל כל אחד בכל מקום ובכל זמן, כלומר שעל כל אחד להתבונן כיצד הוא חי כל סיפור והוראה הכתובים בתורה, מוצא אותם בנפשו ומוציא מתוכם מסר לחייו, אך בפרשתנו נראה כי […]

ניסיתם פעם ‘לתור’ את הארץ? | מייל שבועי פרשת שלח תש”פ

בפרשתנו אנו קוראים על המרגלים ההולכים לתור את הארץ ועל הוצאת דיבת הארץ, בשלה נענש עם ישראל ונגזר עליו להישאר עוד 40 שנה במדבר. מה קרה שם? מה מוסר ההשכל שהתורה רוצה ללמד אותנו? וכיצד הדבר קשור לימינו אלו? כל זאת ועוד במאמר הקצר שלפנינו. יש לך חשק? זהו ציווי ה’: “שלח לך אנשים ויתרו […]

דברי תורה לפרשת שלח – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך ‘דבר תורה יומי’ שכתב הרב עצמו. א.  פרשת שלח היא הפרשה ה-37 בתורה. 37 = הבל, ויש לומר שפרשה זו, וכל הנאמר בה – מחטא המרגלים ועד לפרשת ציצית (מ”לתור את הארץ” ועד “לא תתורו”) – באה לתקן את חטא הבל (שהסתכל בשכינה, וכמו שיתבאר). סברה זו מתחזקת בשים לב שהפרשה […]

תיקון חטא המעפילים – ישראל אריאל

מדוע הגישה של המעפילים היא בוסרית, ומהו תיקונה בחבלי משיח. על כוחה החיובי של המרירות. מתוך הספר ‘מן הפרדס’. לאחר חטא המרגלים, מנסים ישראל להעפיל אל הארץ – נגד אזהרתו המפורשת של משה: “והיא לא תצלח” – ונגפים במלחמה: “וירד העמלקי והכנעני .. ויכום ויכתום עד החרמה”. וכתב רבי צדוק הכהן מלובלין: “לא לחינם כתבה […]

טובה הארץ מאד מאד – יוסף פלאי

שני מוקדים בפרשת המרגלים – היחס לארץ והיחס ליושבי הארץ, ומה באמת השיבו המרגלים על השאלה “הטובה היא אם רעה”. בפרשת שלח-לך, מצוה משה את השליחים “וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה”. נתבונן בחטא המרגלים לפי החלוקה הראשית לשני הנושאים הללו, הארץ והעם היושב בה. על הארץ אומרים המרגלים בתחילה רק שבחים, אך לגבי יושבי הארץ הם אומרים “אפס כי עז […]

להאמין ולנצח עם יהושע וכלב – הרב יצחק שפירא

מקור הכח של יהושע וכלב – האמונה בדבר ה’. חטא המרגלים היה אמנם לפני דורות רבים, אך הפגם טרם תוקן, ואף הויכוח בין עשרת המרגלים לבין יהושע בן נון וכלב בן יפונה עדיין נמשך. מכיון שרוצים אנו להיות בין תלמידי יהושע וכלב, לזכות לרשת את הארץ הטובה ולהוריש את יושביה – עלינו להבין היטב היכן […]

פרשת שלח לך לפי שבע המידות – הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס”ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: תקוה טובה בפרשתנו, כבפרשות רבות, “ראשון” הוא רקע למה שמתחולל בהמשך הפרשה. כאן מצטיין “ראשון” כרקע של חסד למה שמתברר בהמשך כרווי דין ומשברים, ולרע שיצא משליחות המרגלים אין עדיין ביטוי. כך מפורש ברש”י […]

וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

כדי לרשת את ארץ ישראל, עלינו לדעת לאחוז בשני הצדדים: להיות שמחים ב”ארץ חמדה טובה ורחבה”, ולנהוג בבטול בפני משה רבינו. “שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן”… מה היתה מטרת השליחות הזו? הרי אין ספק שהיעד הסופי של בני ישראל הוא להכנס לארץ, כפי שנאמר כבר לאברהם אבינו וכפי שנאמר למשה רבינו עוד בתחילת […]