תקיעה גדולה – הרב יצחק שפירא

תקיעת שופר היא גזרת הכתוב אבל יש בה סודות טמירים, שאחד מהם מצביע על הקשר המפתיע בין תקיעת השופר לבריאת האדם. מתוך עלון ר"ה תשע"ד בראש השנה יש מצוה מיוחדת, אחת ויחידה, תקיעת שופר. תוקעים ומריעים שוב ושוב, ואנחנו עומדים ומאזינים. גזירת הכתוב ורמז בה למה תוקעים בשופר? שאלה זו מופיעה כבר בגמרא, אך מיד […]

ברכה לראש השנה תשע"ד – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מכתב ברכה מאת הרב יצחק גינזבורג לראש השנה תשע"ד – ובו כמה סימנים-טובים לשנה החדשה. בימי הרחמים והסליחות, כל אחד ואחת מבני-ישראל נקרא לעשות תשובה. ראש-השנה מיוחד לתשובה כללית של קבלת עול מלכות שמים, ושאר ימי התשובה – לתשובה מפורטת של תיקון כל המעשים והדרכים. בדורנו, דור התשובה, עלינו לחבר את התשובה האישית לתשובה ציבורית. […]

הקול ביער – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

קול השופר הטבעי מחזיר אותנו אל הראשית. תקיעה ותרועה בתורה אינה דווקא בשופר. מקום נכבד מוקדש לחצוצרות התרועה. ובכל זאת, התקיעה בראש השנה היא דוקא בשופר. מה בין השופר לחצוצרות? השופר טבעי והחצוצרה מלאכותית. לחצוצרה צורה מעוצבת ולשופר יופי של טבע פראי. השופר חי והחצוצרה מתה. השופר הוא קול הטבע, והחצוצרה היא קול התרבות האנושית. […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: