לגימות של אור – מתכוננים לפסח – ניסן תשפ"א

בדיקת חמץ או סתם חיטוט פנימי? ביעור החמץ כולל בתוכו שני שלבים – בדיקת החמץ בליל י"ד בניסן וביעורו למחרת. החמץ אותו אנו מבערים מרשותנו מסמל את ה'חמץ שבלב', הגאוה ושאר המדות הלא-טובות אותן עלינו לבער מתוך האישיות שלנו. כמו בביעור החמץ שבחוץ, גם ביעור החמץ הפנימי מתחלק לשנים: בדיקת חמץ – תחילה עלינו לעבור […]

מהותו של חודש ניסן – תש"פ

חודש ניסן בפתח ומנהג טוב יש אצלנו, בדורשי יחודך, להתבונן במהותו של כל אחד מן החודשים דרך החוש והאות השייכים לו על פי ספר יצירה. נפתח באות של חודש ניסן – האות ה"א. לכל האותיות יש כעין "גוף" ממשי בשל צורת ההגייה שלהן בעזרת אחד מאברי הפה ומוצאיו. חיכוך הלשון 'יוליד' אותיות מסוימות וחיכוך הגרון […]

הרש"ב – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ל-ב ניסן, הילולא של אדמו"ר ר' שלום בער, הרש"ב מליובאוויטש. מעובד מדברי הרב גינזבורג. הרמב"ם של החסידות הרבי הרש"ב הוא האדמו"ר החמישי של חסידות חב"ד. כידוע, לכל אחד מאדמור"י חב"ד היתה נקודה יחודית באופן עבודתו. הרבי הרש"ב מכונה אצל החסידים "הרמב"ם של החסידות" – החידוש של הרבי הרש"ב הוא שהוא סידר (תוך כדי העמקה עצומה […]

ה"אוהב ישראל" – מערכת

ל-ה' בניסן, יום פטירתו של רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, המכונה ה"אוהב ישראל". האוהב ישראל היה מגדולי תלמידיו של ה"נועם אלימלך" ונערץ על כל גדולי החסידות בדורו. עוד בילדותו ניחן ברוח הקודש, והיה יודע מהם מעשיו של כל אחד ואחד, אך מכיון שאהבת ישראל בערה בקרבו התפלל לה' כי יקח ממנו כח זה לבל יראה […]

ר' חיים אבולעפיה – מערכת

ל-ו' בניסן, יום פטירתו של ר' חיים אבולעפיה מטבריה. בניסן שנת ה'תק"ד נפטר ר' חיים אבולעפיה זצ"ל, מחדש הישוב היהודי בטבריה. ר' חיים נולד בחברון למשפחה המתייחסת לשבט יהודה ולזרע המלוכה. הוא גדל בתורה בירושלים עיה"ק, בחבורת תלמידי חכמים וביניהם ה"פרי חדש". מירושלים עבר לכהן כרבה של צפת, ומשם עבר להיות רב ראשי לעיר איזמיר שבתורקיה. […]

הצמח צדק מקדש את הלבנה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לימוד סיפור על הצמח-צדק, ר' מנחם מנדל מליובאוויטש, ליום ההילולא י"ג בניסן. מעובד מדברי הרב גינזבורג. בחורף בליובאוויטש, כמו בכל רוסיה, היה שלג וכו' והיה מאד קשה לקדש את הלבנה, כי העננים הסתירו אותה. פעם אחת, בלילה האחרון שמותר לקדש את הלבנה, כל החסידים בליובאוויטש לא קדשו את הלבנה – כי עד אותו יום לא […]

הרב סולובייצ'יק – מערכת

לי"ז בניסן, יום פטירתו של ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, הגרי"ד. ר' יוסף דב סולובייציק נולד לאביו ר' משה, רבה של חסלביץ' ובנו של הגאון הנודע ר' חיים סולובייצ'יק מבריסק. בתחילה נתחנך רי"ד ב"חדר" של חב"ד, שם הושפע מדרכו החסידית של מלמדו, אך מהרה חזר הביתה, ושם קבל תורה מפי אביו. לאחר שנים תאר הרי"ד כיצד ספג […]

שלשה סיפורים על ר' חיים מצאנז – מערכת

לכ"ה בניסן, יום פטירתו של ר' חיים מצאנז, ה'דברי-חיים'. מתוך דברי הרב יצחק גינזבורג שליט"א (כינוס ילדים כ"ב ניסן תשס"ז). רבינו חיים מצאנז היה צדיק מאד גדול, בעל מופת, שמכל העולם באו אליו לעורר רחמים על יהודים שיש להם צרות. הוא היה מתפלל על היהודים, ולפעמים אומר משהו לעשות, והיה פועל ישועות בקרב הארץ. כל […]

ניסן – חיבור הראש והרגליים – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ניסן הוא "ראש חודשים" והוא ראש ל"שלשת הרגלים". מכאן ניתן להתבונן בחיבור הראש והרגליים. מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. במשנה מוסבר כי ישנם "ארבעה ראשי שנים" – ארבעה ימים המשמשים כראש השנה לעניין אחר. המפורסם ביותר הוא א' תשרי, ומוכר מאוד הוא גם ראש השנה לאילן, אך שני האחרים אינם ידועים., אחד מהם […]

נִיסָן: חוש הדיבור – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

בחודש ניסן, בחג הפסח, יצא הדבור מן הגלות. על משמעות 'חוש הדבור' מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. מקובל לדבר על חמשה חושים לאדם, כאשר רבים אוהבים להשתעשע עם המחשבה אודות חוש ששי. אולם לפי הקבלה האדם השלם ניחן בלא פחות משנים-עשר חושים! שנים-עשר החושים מקבילים לשנים-עשר חודשי השנה, לפי הסדר. אנו רגילים לחשוב […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: