The Hasmonean Decision Rabbi Yitzchak Shapiro

The Hasmonean family took upon itself the historic decision to fight against Greece in the name of the Jewish People when actually there was no widespread public support for such a move! Hanukkah falls out exactly when we read the Torah portions about Yosef and his brothers. The Shla"h writes that there is definitely a […]

סופרים קדימה – הרב יצחק שפירא

מאמר קצר על ציר ההתקדמות של ספירת העומר בין ספירת-העומר לשעון-החול "וספרתם לכם ממחרת השבת… שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום." הטעם הפשוט ביותר למצות ספירת העומר הוא כהתכוננות לחג השבועות, זמן מתן תורתנו, וכמו שכתב בעל ספר החינוך: "להראות בנפשנו החפץ [הרצון] הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו.. כי המנין […]

על ספירת העומר – הרב יצחק שפירא

התבוננות על המשמעות הפנימית של קרבן העומר וספירת העומר. "כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וּקְצַרְתֶּם אֶת קְצִירָהּ וַהֲבֵאתֶם אֶת עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל הַכֹּהֵן. וְהֵנִיף אֶת הָעֹמֶר לִפְנֵי ה' לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ הַכֹּהֵן… וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה. עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת תִּסְפְּרוּ […]

הערה על פסח מצרים – יוסף פלאי

המיוחד בפסח מצרים לעומת שאר הקרבנות בקריאה ראשונה של סיפור יציאת-מצרים, יכולה לעלות תמיהה בהקשר לפסח מצרים: מטרת היציאה ליציאה ממצרים יש מטרה המוגדרת "באופן רשמי" בפני פרעה: לעבוד את ה' במדבר. בתחילת שליחותו של משה רבינו, ה' מצוהו: "ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו ה' אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה […]

פנינים לחג הפסח – יוסף פלאי

ליקוט דברי תורה ביעור החמץ מן הלב כתב רבינו בחיי, בספרו 'כד הקמח': "מן הידוע באיסור החמץ שיש בו רמז ליצר-הרע, והאדם חייב להגביר יצר-טוב על יצר-הרע… כי הלב הנוטה להרשיע יקראוהו רז"ל 'החמיץ'… וכן היין הנפסד נקרא חומץ, וכן אמרו בפירוש "גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה" כלומר יצר-הרע, הרי […]

הלילה הזה כולנו מדברים – הרב יצחק שפירא

בליל הסדר כולנו פותחים את הפה ומתחילים לדבר, בחרות גמורה. ליל הסדר הוא זמן הדיבור. מלבד מצוות האכילה – פסח, מצה ומרור – עוסקים אנו בלילה זה במצות "והגדת לבנך", מזכירים ומספרים ביציאת מצרים "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". מדוע צריך לציין את היציאה הראשונה מגלות לגאולה ומעבדות לחרות, דוקא על ידי […]

חד גדיא – ישראל אריאל

מבט מעמיק על הפיוט הידוע הרבה חכמים-בעיני-עצמם אוהבים להסביר באוירה מלומדת ובמין טוב-לב מתנשא שחד-גדיא זהו שיר עם חביב, נכרי מן הסתם, שהוכנס להגדה כדי להשאיר את הילדים ערים. האמת היא שככל הידוע לנו, שיר כזה אינו מוכר משום תרבות זרה, ועד כמה שאפשר למצוא שם עקבות שלו, מסתבר שאלו עקבות של העתקה מתוך דת […]

על מרדכי ואסתר – הרב יצחק שפירא

מרדכי בשער המלך ואסתר בבית המלך. "מפני מה התחייבו ישראל שבאותו דור כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע". אל דאגה, הסעודה היתה כשרה למהדרין, אבל כשאתה אוכל ושותה עוד ועוד מידו הרחבה של אחשוורוש, בשלב מסויים אתה נהפך להיות כפוף אליו, מתחבר לצינור-השפע שלו ומתחיל לינוק ממנו גם בפנימיות. במיוחד כשהיהודים נהנים להיות בסעודה, הרי הם […]

אז מי אני בכלל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

"יודע, לא יודע"… ואם אתה חושב שאתה כבר לא יודע, אתה עוד לא יודע שאתה עוד יודע… מאמר מיוחד על עבודת פורים, להסיר את כל המסכות והתחפושות ולהגיע לנקודה העצמית ביותר של היהודי. "אמר רבא, מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" – המימרה הזו בגמרא היא היסוד של שמחת פורים, […]

שנאת הרע – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

היהדות אינה "דת של שנאה" אך גם לא "דת של אהבה". מאמר לשבת זכור ופורים – בין אהבה לשנאה, בין טוב לרע, ובין ארור המן לברוך מרדכי • לשבת זכור ולפורים תייר שיקלע לשכונה יהודית בחג הפורים יתרשם שמדובר בקרנבל נחמד, ססגוני וחגיגי, שמח ומבדח. כולם טובי לב ומאירי פנים, ממש מחבקים זה את זה […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: