רוצה שלא יקנאו בהצלחות שלך? | חסידות לפרשת וישלח תשפ"ג

יצחק אבינו בירך את יעקב "הוה גביר לאחיך והשתחוו לך בני אמך", אבל בפרשה שלנו יעקב אבינו קורא לעשו שמונה פעמים 'אדוני', והוא זה שמשתחווה לעשו. האם הברכות של יצחק לא התקיימו? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

"ה' אוהב אותנו כשמו ששכם אהב את דינה?!" | חסידות לפרשת וישלח תשפ"ב

ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, היא המקום שבו מעלים את המידות לקדושה. רוצה שהתענוג שלך מהקשר עם ה' יהיה טבעי כמו התענוג מדברים גשמיים ויותר מכך? הפרשה שלנו מדברת בדיוק על הנושא הזה. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. ללמוד משכם בן חמור שכם בן חמור מצטייר בפסוקים כאדם לא נעים, בלשון […]

פרשת וישלח לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות. חסד: "קטנתי מכל החסדים" ב"ראשון" שולח יעקב מלאכים אל עשו, ומוסר לו כי "עם לבן גרתי ואחר עד אתה" – לבן רומז לפי הקבלה ל"לובן העליון", תכלית החסדים. יעקב מתבשר שעשו בא לקראתו עם ארבע מאות איש, ובקבלה מבואר שאנשים אלו הם […]

אז יבקע כשחר אורך – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

הסוד במקלו של יעקב אבינו מתוך 'מעין גנים' בעריכת איתיאל גלעדי בתפלת יעקב טרם פגישתו עם עשו הוא מתמצת את כל תולדות חייו מעת שיצא מארץ ישראל עד לרגע זה: "כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות". מקל יעקב הוא כח עצמי ויחודי שיש לו (והרמז: "במקלי" עולה יעקב), הוא מלוה אותו בכל […]

בין ישראל לישראל – יוסף פלאי

השם ישראל אינו רק שמו הנוסף של יעקב אלא שם לעם-אומה. עם מיוחד במינו. על סִפָּהּ של הארץ, מתברך יעקב אבינו בשם חדש, ישראל. מה טמון בשם החדש הזה? אופק חדש ומבטיח, ואולי גם סכנות וגורל לא ידוע… יעקב אבינו הוא האיש, אבי המשפחה. אבל השם ישראל אינו רק שם פרטי אלא שם העם-האומה. "ויאבק איש […]

לחבר את השלשלת – הרב יצחק שפירא

החשיבות של טהרת היוחסין בבני ישראל – אז והיום. דינה וראובן מעשה דינה תופס מקום נכבד בפרשת וישלח, הן באריכות הדברים והן במשקל המיוחס להם. סביב הענין מתעורר "רעש" גדול, עד שברור שאי אפשר לשתוק על מעשה שכזה, "כי נבלה עשה בישראל… וכן לא יעשה". בני יעקב עונים את שכם וחמור במרמה "אשר טימא את דינה […]

פכים קטנים – הרב יצחק שפירא

מדוע יעקב אבינו אינו מוותר על הפכים הקטנים? "ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו… ויעבר את מעבר יבק… ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר." "ויותר יעקב לבדו" – "אמר רבי אלעזר, שנשתייר על פכין קטנים. מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. וכל כך למה, לפי שאין פושטין ידיהן בגזל". (חולין […]

דברי תורה לפרשת וישלח – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים על הפרשה – מתוך "דבר תורה יומי" שכתב הרב עצמו. א. משרש "שלח" נגזרו שמות שלשה סדרים בתורה: א) וישלח, ב) בשלח, ג) שלח. בפרשתנו, פרשת וישלח – "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו" – יעקב הוא המשלח. בפרשת בשלח – "ויהי בשלח פרעה את העם" – פרעה הוא המשלח. בפרשת […]

ממלכי אדום ועד היום – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לסיפור מלכי אדום משמעות מרכזית בפנימיות התורה: מהמושגים של "עולם התוהו ועולם התיקון" ועד להשלכות אקטואליות לעולמו של האדם הפרטי ולחיי העם כולו. מעובד משיעורי הרב. פרשת וישלח מסתיימת בפרשיה שלמה העוסקת במלכי אדום, "וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם לִפְנֵי מְלָךְ מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל". בפשט הפסוקים, קשה לכאורה להבין לשם מה חשוב לנו לדעת […]

יעקב שָׁלֵם – יוסף פלאי

רק יעקב זוכה לתואר שָׁלֵם – שלמות עצמית המתפשטת לכל קנייניו. "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם…" – מהו פשט הפסוק? ראב"ע מפרש: "והטעם שבא בשלום, שלא אירע לו שום מאורע, כי עתה יתחיל לספר מאורע דינה". כלומר, יעקב מכונה כאן שָׁלֵם על שם שהגיע בשלום – אלא שהשלום הזה הוא פתיחה למעשה דינה […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: