למי אתם קשורים יותר, להורים או לילדים שלכם? | חסידות לפרשת ויחי תשפ”ב

לכאורה היה ראוי שכאשר אב יהודי מברך את בנו, הוא יברך אותו שיהיה כמו אברהם יצחק ויעקב. אבל יעקב אבינו אומר לא לעשות כך: הוא מברך את אפרים ומנשה “בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה”, ומפרש רש”י שכאשר אב יברך את בנו, הוא יברך אותו שיהיה כמו אפרים ומנשה. למה לברך את הבנים שיהיו כמו […]

להאמין כמו אבא שלי… | מייל שבועי פרשת ויחי תשפ”א

בכל יום אנו מקבלים פעמיים עול מלכות שמים, בבוקר ובערב. חז”ל מלמדים אותנו כי את הפסוקים ‘שמע ישראל’ ו’ברוך שם’ אנו לומדים מפרשתנו, פרשת ויחי.

בהקשר זה, נדבר במאמר השבוע על ‘שמע ישראל’ ו’ברוך שם’, על ההבדל בין עבודת האבות לעבודת הבנים וכיצד הן תלויות אחת בשניה, ומהי עבודתנו לאור שתי עבודות אלו.

By my sword and my bow – Front line and Rear- Rabbi Yitzchak Shapiro

Parashat Vayechi – The “home front” gives moral support to the front lines Ya’akov tells Yosef before his death: “And I have given you an additional portion more than your brothers, which I took from the Emorites by my sword and my bow.” What’s special about the sword and bow that they are mentioned particularly? […]

ברכת יהודה – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

יעקב אבינו מברך את יהודה: חכלילי עינים מיין… מתוך מעין גנים בעריכת איתיאל גלעדי יין מלכות שיא ברכת יהודה – בה זכה למלכות נצחית – בחתימתה: “חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב”. “חכלילות” חוזרת בתנ”ך פעם אחת נוספת, בגנות היין: “למי אוי למי אבוי למי מדינים למי שיח למי פצעים חנם למי חכלִלות עינים – […]

פרשת ויחי לפי שבע המידות – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על-פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות. מתוך מעין גנים תשס”ב, בעריכת איתיאל גלעדי חסד: חסד של אמת “ראשון” פותח ב”ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה”, וחז”ל דרשו שאלו היו טובהשנים הטובות ב”טוב עין“[א] שנות חיי יעקב – תקופת ה”אך טוב וחסד” היחידה בכל ימי חייו (מדת יעקב, התפארת, מכוונת ליום השלישי לבריאה, ש”הוכפל […]

ויחי יעקב – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

כיצד יתכן שהחיים הטובים של יעקב אבינו היו דוקא בארץ מצרים? מעובד מדברי הרב. מתוך עלון ‘הרכבת נוסעת’ פרשת השבוע, הפרשה המסכמת את חיי יעקב ואת ספר בראשית כולו, עוסקת בחייו של יעקב אבינו במצרים – במשך יז – טוב שנותיו האחרונות. ידוע בחסידות, שהשנים הכי טובות של יעקב היו בסוף ימיו בהיותו בארץ מצרים. ונשאלת השאלה, היתכן?! לאחר […]

בחרבי ובקשתי – הרב יצחק שפירא

העורף (הקשת) נותן לחזית (החרב) את הצידוק והכח להלחם. עקב אבינו אומר ליוסף לפני מותו: “ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי”. מה עניינם של החרב והקשת שצריך לציין את שניהם באופן מיוחד? ללמד בני יהודה קשת שני סוגי הנשק הללו מבטאים שני סוגים שונים של לחימה שלכל אחד […]

דברי תורה לפרשת ויחי – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מופלאים, מתוך “דבר תורה יומי” שכתב הרב עצמו א. “ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה”. יש בפסוק הפותח את פרשתנו שבע עשרה תבות, כנגד שבע עשרה שנה שיעקב אבינו חי בארץ מצרים. הפעם הראשונה שנאמר “שבע עשרה שנה” בתורה – “הכל […]

מתוכחה לברכה – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

כל שבטי ישראל זכו לברכה – גם שלשת השבטים הראשונים שיעקב הוכיח. דוקא בתוך התוכחה גנוזה ברכה גדולה. בפרשת ויחי קורא יעקב אבינו לכל בניו ומדבר איתם לפני מותו. אנו רגילים לומר שיעקב מברך את בניו, אבל הפתיחה אינה נשמעת כלל כברכה – שלשת השבטים הראשונים זוכים לתוכחה רצינית, ממש ‘שטיפה’: לראובן נאמר “פַּחַז כַּמַּיִם […]