וכל בני בשר יקראו בשמך – תורת המלך

משהו לראש השנה, על פי הספר תורת המלך. נדפס בעלון הישיבה.

בגמרא מבואר שישנו כלל הלכתי הקובע: אין דבר שאסור לגוי ומותר ליהודי ("ליכא מידי דלישראל שרי ולגוי אסור"). את הטעם הפנימי לכלל הזה ניתן לבאר בשלש רמות:

ניתן לומר שיש צד מסוים שבו ישראל שווים לאומות העולם. או בדומה לזה, שתרי"ג מצוות אינן מוחקות לגמרי את שבע מצוות בני נח, אלא 'משדרגות' אותן וכוללות אותן. לחיות בתודעה כזו, שיש בי משהו כמו גוי, זוהי תודעה של הכנעה בנפש – הנובעת מתוך הכרת הנפש-הבהמית שיש בי, המושכת אותי כלפי מטה.

אך ניתן לומר באופן אחר; באמת יש הבדלה מהותית בין ישראל לעמים, ומצד האמת לא היינו צריכים להתחייב כלל במה שמחויבים הגויים. אלא שיש הלכות רבות שנקבעו בגלל חילול השם. שלא יתפרש הדבר כאילו לישראל יש הקלות מיוחדות. שהרי לגויים יש קושי אמיתי להבין את מעלת ישראל – אשר יש להם נפש-אלוקית שהיא "חלק אלו-ה ממעל ממש".

והסבר שלישי: יש צד שאנו רוצים ומעוניינים להדמות במקצת לגוים, ולמצוא מכנה-משותף איתם, בכדי שנוכל לתקן ולהעלות אותם. באמת ישראל נבדלים בעצם מן האומות, אבל בתור "ממלכת כהנים" הם רוצים ובוחרים להתעסק גם בתיקון האומות, ולכן ההלכה מוצאת נקודת-שוויון כזו הקובעת שמה שאסור לגוי אסור גם לישראל.

והנה בתפילות ראש השנה אנו מדגישים במיוחד את השייכות ל"כל באי עולם" – כמו בתפילת 'עלינו לשבח': "לְהַעֲבִיר גִּלּוּלִים מִן הָאָרֶץ… לְתַקֵּן עוֹלָם בְּמַלְכוּת שַׁדַּי וְכָל בְּנֵי בָשָׂר יִקְרְאוּ בִשְׁמֶךָ, לְהַפְנוֹת אֵלֶיךָ כָּל רִשְׁעֵי אָרֶץ… כִּי לְךָ תִּכְרַע כָּל בֶּרֶךְ תִּשָּׁבַע כָּל לָשׁוֹן". התיקון השלם והיעוד המשיחי כולל גם את תיקון אומות העולם, שכולם ידעו את ה', ישמרו את שבע מצוות בני נח ויהיו בגדר "חסידי אומות העולם" (אשר יש להם חלק לעולם הבא, כפסק הרמב"ם). זוהי בחינת 'המתקה' של כל המציאות.

אולם כלל גדול הוא שבכדי להגיע בצורה מתוקנת לשלב של ההמתקה, חייבים בהכרח לעבור תחילה את השלבים הראשונים של הכנעה והבדלה – אלו שלשת השלבים היסודיים בעבודת ה' ע"פ תורת הבעש"ט, הן לגבי הכלל והן לגבי הפרט.

ובעבודת ה' של כל אחד: בתחילה עלי להכיר בשפלותי, עד כמה התודעה הפשוטה שלי רחוקה מאת ה', כמו שמתבטא למשל בתחושת הבושה המלווה את אמירת הסליחות. לאחר מכן אני מזהה בתוך עצמי נקודה נבדלת, "נשמה שנתת בי טהורה היא", ומגבש את האישיות שלי על-פי קנה המידה הזה, מה טוב ומה מרוחק. ולבסוף, אני יכול לחזור ולהמתיק את כל מציאותי, כאשר הכל מתהפך לטובה ואפילו זדונות נהפכים לזכויות.

אהבתם? שתפו את הפוסט:

צריכים עזרה?
שלח לנו WhatsApp

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: