שחרור חטופים – שורש המחלוקת | פרשת וישלח התשפ”ד

המוכנות למסירות נפש פירושה שאנחנו לא רוצים חיים שה’ לא רוצה בהם, אלא אנחנו חיים כי ה’ רוצה בכך. ממילא אנחנו לא חיים רק כדי לא למות, אלא חיים מתוך רצון, כי ה’ רוצה שנחיה על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< בשעת מלחמה אנשים רבים נמצאים במצב של סכנת נפשות. החיילים מסתכנים […]

עת צרה היא, וממנה יוושע! | פרשת ויצא התשפ”ד

בעיתות לחימה יש רצון מיוחד למסור את הנפש ולהקריב את עצמנו עבור אחרים. למה הדברים האלו בזמני שגרה אסורים ובמלחמה מותרים? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< רצון למסור את הנפש במלחמה בזמנים של מלחמה, כמו המלחמה בה אנו נתונים כיום, ניתן לראות מסירות גדולה, עד כדי מסירות נפש, של אנשים רבים […]

כבוד המת | פרשת תולדות התשפ”ד

במלחמה הנוכחית בולטת מאד ההתעסקות באיסוף זיהוי וקבורת החללים,  מצוה גדולה וקשה זו מצריכה התייחסות תורנית גם בהיבט הכללי של המלחמה וגם בהיבט הפרטי והנפשי. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< העיסוק בקבורת מתים מתואר בתורה בפרשייה שלמה. לאחר מות שרה אברהם יוצא לחיפוש אחר מקום קבורה עבורה, כשבסופו עוברת לידו שדה […]

אבי יתומים ודיין אלמנות | פרשת חיי שרה התשפ”ד

ה’ הוא “איש מלחמה”, ויחד עם זה הוא “אבי יתומים ודיין אלמנות” ומקשיב להם ורגיש לרגישויות ולקשיים שלהם על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< כאן למטה אנחנו בשעת מלחמה, וגם ה’ למעלה בשעת מלחמה, ואנחנו מקווים ומתפללים שה’ “ילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו, וילבש בגדי נקם תלבושת… ישלם חמה לצריו גמול […]

נסיון העקדה | פרשת וירא התשפ”ד

כאשר אתה עושה מעשה טוב – האם עליך לחשוב על הברכה שתיוולד ממנו, או שזה לא טוב? עקדת יצחק מלמדת אותנו ששני הצדדים נכונים על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< את עקדת יצחק אנחנו מזכירים הרבה פעמים בתפילה, ומסירות הנפש של אברהם ויצחק מלווה את עם ישראל לאורך כל הדורות. מה בדיוק […]

מה אתה מבקש לשנה החדשה? | חסידות לסוכות התשפ”ד

בחג הסוכות אוספים את היבול של השנה החולפת, ומתפללים על הגשם ועל היבול של השנה הבאה. איזה יבול היית רוצה שיהיה לך השנה? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< חג הסוכות נקרא בתורה ‘חג האסיף’, כי בו אוספים את היבול של כל השנה. השמחה וההודאה לה’ על היבול של השנה החולפת, מעוררים […]

מה לומדים מסדר העבודה? | חסידות לשבת שובה התשפ”ד

הבושה שיש בעבודת יום הכיפורים על המעשים הלא טובים שעשינו במשך השנה היא גדולה יותר מאשר בשאר הקרבנות. הבושה הזו משנה את סדר העבודה, ועומדת במרכזו של יום הכיפורים. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< עבודת הדם בקרבן חטאת היא שונה ומעולה יותר מעבודת הדם בשאר הקרבנות: רק את החטאת נותנים למעלה, […]

איך ממליכים עלינו את ה’? | חסידות לראש השנה התשפד

איך אנחנו מבקשים בראש השנה וביום הכיפורים על צרכינו הגשמיים? האם אנחנו חושבים רק על עצמנו, או שזה חלק מהמלכת ה’? ואיך זה קשור לפרשת השבוע? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< כשמתבוננים בתפילות ראש השנה רואים שכמעט אין בהן בקשות על צרכים גשמיים. ראש השנה הוא יום המלכת ה’, וסביב זה […]

תאווה והשתוקקות – מה ההבדל? | חסידות לפרשת ניצבים תשפ”ג

עלינו לשים לב שאין שום דבר בעולם שיכול לרוות את הנפש שלנו, חוץ מהנוכחות של ה’, ומצד עצמינו אנחנו תמיד צמאים, ורק ה’ הוא הרוויה של הצימאון הזה. כך אנחנו ממליכים עלינו את ה’ למלך על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< “למען ספות הרווה את הצמאה” בתחילת הפרשה מתואר אדם שלמרות כל […]

למה לקלל? | חסידות לפרשת כי תבוא תשפ”ג

אף על פי שפרשתינו היא פרשת הברכה והקללה, בפועל יש בה הרבה יותר קללות מאשר ברכות. למה? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< פרשתינו היא פרשת ‘הברכה והקללה’. בתחילת הפרשה בני ישראל מצווים לעשות את מעמד הברכה והקללה בין הר גריזים להר עיבל כאשר הם נכנסים לארץ, ובהמשך הפרשה ה’ כורת עם […]