דרך מצוה לציבוריות יהודית – ר' עודד כי-טוב

מצוה עלינו להקים מדינה ריבונית, ליטול אחריות טוטאלית ולהיות "יד ישראל תקיפה על עצמן". מאמר זה, שנדפס בעיתון נקודה, נכתב כתגובה למאמרו של ר' זאב קיציס באותו עיתון (גליון 313), בשם "החזון ושברו – אב ובנו ומדינת היהודים". המאמר עוסק בדברי ר' אליהו כי-טוב זצ"ל בפרק שכתב על יום-העצמאות כתוספת לספר-התודעה הנודע שלו, ובדברי ר' […]

מגילת העצמאות החדשה – ר' עודד כי-טוב

הצעה ל"מגילת עצמאות חדשה", פורסמה בשנת תשנ"ח ע"י תנועת "חי וקים". להצעה נלוותה חוברת הסבר עיונית. הדברים מתפרסמים כאן ככתבם הראשון ברשות המחברים. מגילת העצמאות החדשה לקראת שנת היובל למדינת היהודים (טיוטה) "חיים ממנו נוחיל ולישועתך קיוינו, עתה ירחיב י-ה-ו-ה לנו ופרינו. יחיינו מיומים, ביום השלישי יקימנו. אנחנו אלה פה היום כולנו חיים" הננו אנחנו בני ישראל, עם […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: