תורתו מגן לנו? | פרשת בהעלותך התשפ"ד

ויהי בנסוע הארון ויאמר משה – מה בעצם משה אומר? האם יש קשר לתלונות בני ישראל? מה מבטאים העונשים אותם מקבלים בני ישראל? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< חלק ניכר מפרשתנו מתאר את תהליך יציאת בני ישראל למסעות במדבר, החל מסדר נסיעת השבטים וכלה בחצוצרות המסמנות לעם מתי עליו לצאת לדרך. […]

המלך בשדה! | חסידות לפרשת עקב תשפ"ג

ה' לא רוצה שנעסוק רק במקומות הטובים שבנו, אלא רוצה שנעסוק גם במקומות הלא טובים שבנו, ונרגיש שאנחנו לא רוצים בהם, וזה נקרא שהמלך נמצא בשדה על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< בספר דברים משה רבינו מדבר על החטאים של עם ישראל במדבר – חטא המרגלים וחטא העגל וגם שאר החטאים. במיוחד […]

רוצה לשחק עם ה'?  | חסידות לפרשת נשא תשפ"ג

התורה נקראת 'חמדה גנוזה' ועמה הקדוש ברוך הוא משתעשע בכל יום. נתינת התורה לישראל פירושה שה' בוחר להתעסק ולהשתעשע עם ישראל על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< הגמרא המפורסמת במסכת שבת (פח, א) מתארת שבשעה שעלה משה רבינו למרום, המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא "מה לילוד אשה בינינו". הקדוש ברוך הוא […]

מה פרעה חושב לעצמו? | חסידות לפרשת וארא תשפ"ג

פרעה תופס את עצמו כאלוק, ועל ידי עשר המכות ה' מכה בעיקר את התפיסה הזו של פרעה. על ידי שה' מכה את התפיסה של פרעה את עצמו כאלוק, הוא מגלה את עצמו לעם ישראל על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

עד כמה אכפת לה' מעם ישראל? | חסידות לפרשת שמות תשפ"ג

במעמד הסנה משה רבינו עומד ודן עם הקדוש ברוך הוא דיון ארוך, שלוקח שבעה עשר פסוקים בפרשה, וחכמינו אומרים שהוא לוקח שבוע שלם. היה אפשר לחשוב שהדיון הוא דיון ש'עומד במקום', כלומר ה' שולח את משה ומשה לא רוצה וחוזר חלילה. אבל באמת בכל שאלה ושאלה משה רבינו קורא לה' לרדת יותר אל המציאות, ובכל […]

מה הבעיה לריב? | חסידות לפרשת קרח תשפ"ב

הטענה של משה רבינו היא שהוא עושה מה שה' רוצה, אבל קרח לא מתייחס לטענה הזו. לכן קרח הוא הדוגמה למחלוקת אסורה, שהיא מחלוקת שלא לשם שמים על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

איך אפשר לחיות עם ה'? | חסידות לפרשת בהעלותך תשפ"ב

אהרון ומרים נוטעים בתוכנו את תחושת הגעגועים והקרבה לה', אבל הבסיס לעבודת ה' הוא התחושה שמציאות ה' היא המציאות הממשית, ואת זה אנחנו מקבלים ממשה רבינו על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

עד איזה גיל הילדים צריכים אתכם? | חסידות לפרשת וארא תשפ"ב

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב". בפרשת שמות ה' הזכיר בדבריו אל משה הרבה פעמים את האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב. כשמתחילה פרשת וארא ה' שב ומזכיר את האבות ואת הקשר שלו איתם. למה צריך לחזור ולהזכיר את האבות? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן כאשר הגאולה לא באה בקלות כפי שנכתב כאן […]

למה לערב הורים? | חסידות לפרשת שמות תשפ"ב

האמונה בה' קשורה בקשר הדוק לתקשורת של האדם עם הוריו. איך מעמד הסנה קשור למצוות כבד את אביך ואת אמך? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. במעמד הסנה מוזכרים האבות הקדושים כמה וכמה פעמים: כאשר ה' אומר למשה רבינו מי הוא, הוא מציג את עצמו בתוך "אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: