עבודת ה' בטבעיות – זה אפשרי?! | חסידות לפרשת ויחי תשפ"ג

כאשר יעקב אבינו מברך את השבטים (וכך זה גם בבברכות של משה רבינו) הוא משתמש רבות בדימויים מעולמם של בעלי החיים: "גור אריה יהודה", "יששכר חמור גרם", "בנימין זאב יטרף" ועוד. בנוסף אומרים חכמינו (סוטה יא, ב) שכל השבטים נמשלים לבעלי חיים, גם אלו שלא כתוב בהם דימוי כזה, כמו שכתוב "כי חיות הנה". לעומת […]

יש דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות בעצמנו

אני למשל לא אוהב לתקן דברים בבית בכוחות עצמי ומעדיף שאחרים יעשו את זה במקומי.. לפעמים אנחנו שולחים את הילד לשכנים להביא חלב, כי משהו קצת רגיש ביחסים איתם ולא נעים לנו לדבר איתם כרגע. זה טוב או לא?? 3 פרשות מתחילות במילה דומה –וישלח, בשלח (פרעה) ו'שלח' (משה שולח מרגלים). 🤔 מה מעניין?ששלוש השליחות […]

מכירים את הבדיחה הזו?

למה דווקא יעקב, מבין 3 האבות, תיקן את תפילת ערבית?הבדיחה המפורסמת אומרת שאם לך היו 12 ילדים לקלח ולהשכיב גם אתה היית קובע בדיוק בזמן הזה תפילה…😊 ובקצת יותר רצינות…(ספויילר – זו נקודה קטנה ממה שנדבר מחר בשיעור..) יעקב הוא אבא של כולנו, אולי יותר מכל האבות. הוא היחיד שכל ילדיו צדיקים, הוא בנה את […]

רוצה שלא יקנאו בהצלחות שלך? | חסידות לפרשת וישלח תשפ"ג

יצחק אבינו בירך את יעקב "הוה גביר לאחיך והשתחוו לך בני אמך", אבל בפרשה שלנו יעקב אבינו קורא לעשו שמונה פעמים 'אדוני', והוא זה שמשתחווה לעשו. האם הברכות של יצחק לא התקיימו? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

ה' הבטיח? זה הזמן להתחיל להתפלל! | חסידות לפרשת ויצא תשפ"ג

יעקב אבינו חלם, ובחלום ה' אמר לו שהוא יהיה איתו וישמור עליו ולא יעזוב אותו. אחר כך יעקב נדר שאם ה' יהיה איתו וישמור עליו, הוא ישוב לאותו מקום, והמצבה שהוא משח תהיה בית אלקים. אם ה' כבר הבטיח ליעקב שהוא יהיה איתו – בשביל מה הוא צריך לנדור? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת […]

מה נותן את הכח להקים משפחה? | חסידות לפרשת בא תשפ"ב

בפרשתנו מודגש במיוחד היחס לבנים: משה אומר לפרעה שנלך לעבוד את ה' "בבנינו ובבנותינו", קרבן הפסח צריך להיות "לחק לך ולבניך", ובסוף הפרשה אנחנו מצווים על פדיון הבן ועל "והגדת לבנך". כל זה עוד לפני שמזכירים את השאלות ששואלים הבנים, ואת התשובות שעלינו לענות להם "והיה כי ישאלך בנך", "והיה כי יאמרו אליכם בניכם". למה ביציאת מצרים מודגש […]

עד איזה גיל הילדים צריכים אתכם? | חסידות לפרשת וארא תשפ"ב

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב". בפרשת שמות ה' הזכיר בדבריו אל משה הרבה פעמים את האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב. כשמתחילה פרשת וארא ה' שב ומזכיר את האבות ואת הקשר שלו איתם. למה צריך לחזור ולהזכיר את האבות? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן כאשר הגאולה לא באה בקלות כפי שנכתב כאן […]

למה לערב הורים? | חסידות לפרשת שמות תשפ"ב

האמונה בה' קשורה בקשר הדוק לתקשורת של האדם עם הוריו. איך מעמד הסנה קשור למצוות כבד את אביך ואת אמך? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. במעמד הסנה מוזכרים האבות הקדושים כמה וכמה פעמים: כאשר ה' אומר למשה רבינו מי הוא, הוא מציג את עצמו בתוך "אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי […]

למי אתם קשורים יותר, להורים או לילדים שלכם? | חסידות לפרשת ויחי תשפ"ב

לכאורה היה ראוי שכאשר אב יהודי מברך את בנו, הוא יברך אותו שיהיה כמו אברהם יצחק ויעקב. אבל יעקב אבינו אומר לא לעשות כך: הוא מברך את אפרים ומנשה "בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה", ומפרש רש"י שכאשר אב יברך את בנו, הוא יברך אותו שיהיה כמו אפרים ומנשה. למה לברך את הבנים שיהיו כמו […]

חירות הפרט או שלטון? | חסידות לפרשת ויגש תשפ"ב

על פגישת יוסף ויהודה דורשים חכמינו את הפסוק "כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו". גם יוסף וגם יהודה הם מלכים, וכיוון שה' מתגלה בכל אחד מהשבטים באופן אחר, כשהתורה מספרת על יהודה ועל יוסף, היא מספרת על ההנהגה האלוקית שמתגלה דרך כל אחד מהם. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. השלטון הוא העיקר […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: