להתאמץ או לשחרר? | חסידות לפרשת וישב תשפ”ב

בפרשתנו יש שתי דמויות שמתמודדות עם היצר: יהודה ויוסף. כל אחד מהם חי אחרת, ומתמודד עם היצר בצורה שונה, ובכל אחד מהם התורה רוצה ללמד אותנו דרך חיים: איך עלינו לחיות, ואיך עלינו להתגבר על היצר כמו יהודה ויוסף. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. להשתחרר מהרע יהודה ויוסף חיים כל אחד בצורה שונה מאחיו: […]

פרשת וישב לפי שבע המידות – יוסף פלאי

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות. מתוך מעין גנים תשס”ב. נרשם ע”י איתיאל גלעדי פרשת היסוד פרשתנו היא הפרשה התשיעית בתורה, ובהקבלת הפרשיות ל-י הספירות היא מכוונת כנגד היסוד. ואכן, רוב הפרשה עוסקת ביוסף, ה”צדיק יסוד עולם”. הסיפור היחיד בפרשה שאינו מתקשר ישירות ליוסף עוסק גם הוא במדת הברית […]

סוד הפסים – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

למה מרמזת כתונת הפסים של יוסף הצדיק. מתוך מעין גנים, בעריכת איתיאל גלעדי פסים בתנ”ך – התאפסות וריבוי “כתנת הפסים” תופסת מקום מרכזי בסיפור שנאת האחים ליוסף ומכירתו. הביטוי “כתנת פסים” (או “כתנת הפסים”) נזכר שלש פעמים: פעם אחת בציון העדפת יוסף על אחיו (“כתנת פסים”), ופעמיים במכירתו (“כתנת הפסים”) – כשהאחים פושטים מיוסף את […]

וישם שק במתניו – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

תיקון הקנאה והשנאה בין יוסף לאחיו. מעובד מדברי הרב. מתוך העלון ‘הרכבת נוסעת’ לאחר מכירת יוסף – כאשר האחים מביאים ליעקב את כתונת בנו המוכתמת בדם ויעקב מבין ש”טרֹף טֹרף יוסף” – מספרת לנו התורה על אופי ההתמודדות של יעקב עם אבדנו של יוסף: “וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים”. ידוע שלהתאבל זה […]

דברי תורה לפרשת וישב – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים על הפרשה – מתוך “דבר תורה יומי” שכתב הרב עצמו. א. “וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תֹלדות יעקב, יוסף…”. בפלח הרמון בראשית כותב רבי הלל מפאריטש זצ”ל מה ששמע מאדמו”ר הצמח צדק: “בענין וישב יעקב בארץ מגורי אביו שבתיבת מגורי יש ב’ פי’ הא’ מל’ מגור מסביב שמורה על […]

עץ יוסף – הרב יצחק שפירא

יוסף הצדיק מגלה את הכח המיוחד של הציבור בישראל, אבל הכח הזה עלול ליפול כמו שקרה בעגלי ירבעם בן נבט: כאשר סוגדים לכלל והופכים אותו לחזות הכל. התיקון השלם הוא באחדות יוסף ודוד, הכלל והפרט. מפרשת וישב אנו נכנסים יותר ויותר לסיפור יוסף ואחיו, המחלוקת שתבוא לתיקונה השלם רק כאשר תתקיים נבואת יחזקאל על חיבור […]

עקבות משיחך – יוסף פלאי

על יוסף ויהודה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. פרשות השבוע העוסקות ביוסף ואחיו הן הזדמנות טובה לעסוק במשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. נפתח ביוסף הצדיק, שהוא ה’אב טיפוס’ למשיח בן יוסף. על יוסף ניתן לומר שהוא פשוט ‘מוצלח’ בכל העניינים. מחונן ומוכשר, יפה תואר ויפה מראה, מוצא חן בעיני כל, חכם ונבון, מפענח […]

לדעת לחלום – הרב יצחק שפירא

החלום מגיע אלינו מאת ה’ כדי שנפעל ונשנה את המציאות. צריך לדעת לחלום על חזון גדול, מתוך נאמנות לה’. חלק ניכר מתקופת החורף אנו קוראים בתורה את הפרשות העוסקות בסיפור יוסף ואחיו. חסידים אומרים שצריך “לחיות עם הזמן” – דהיינו לחיות עם פרשת השבוע. אם כן, בתקופה הזו אנו אמורים לחוות מחדש את פרשות יוסף […]

ממר למתוק מעשה תמר – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

במעשה תמר גנוז סוד הפיכת המר למתוק, שהוא סוד אורו של משיח. מעשה יהודה ותמר הוא אחד הסיפורים המופלאים בספר בראשית. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אבל הפשט עצמו כבר מודיע לנו שבמעשה זה גנוז סוד נעלם, שהרי מהזיווג המסובך של יהודה ותמר נולד פרץ, אבי השושלת של דוד המלך, כמו שנאמר בסוף מגילת רות: […]