ביטחון וניצחון | פרשת וישב התשפ"ד

כאשר סומכים על כך שהמציאות שאנחנו בנינו מגנה עלינו מצד עצמה – זה מביא לאסונות. באמת הביטחון בה' הוא מה שאנחנו מחפשים, והוא הניצחון האמיתי על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< בהתוועדות יט כסלו שהתקיימה השבוע, אמר הרב יצחק גינזבורג שמילות הפסוק "ואני אבטח בך" עולות בגימטריה חמאס, והכוונה היא שעל ידי […]

אל תמכור את יוסף הצדיק! | חסידות לפרשת וישב תשפ"ג

הצדיק מושך את האדם להתקשרות של אמת לה' ולזולת. לעומת זאת שנאת חינם והמשיכה לעניינים של עריות גורמות לאדם שהוא לא יוכל להאמין בהתקשרות אמיתית. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

אל תמכור את יוסף הצדיק! | חסידות לפרשת וישב תשפ"ג

הצדיק מושך את האדם להתקשרות של אמת לה' ולזולת. לעומת זאת שנאת חינם והמשיכה לעניינים של עריות גורמות לאדם שהוא לא יוכל להאמין בהתקשרות אמיתית. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

להתאמץ או לשחרר? | חסידות לפרשת וישב תשפ"ב

בפרשתנו יש שתי דמויות שמתמודדות עם היצר: יהודה ויוסף. כל אחד מהם חי אחרת, ומתמודד עם היצר בצורה שונה, ובכל אחד מהם התורה רוצה ללמד אותנו דרך חיים: איך עלינו לחיות, ואיך עלינו להתגבר על היצר כמו יהודה ויוסף. על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן. להשתחרר מהרע יהודה ויוסף חיים כל אחד בצורה שונה מאחיו: […]

פרשת וישב לפי שבע המידות – יוסף פלאי

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב. נרשם ע"י איתיאל גלעדי פרשת היסוד פרשתנו היא הפרשה התשיעית בתורה, ובהקבלת הפרשיות ל-י הספירות היא מכוונת כנגד היסוד. ואכן, רוב הפרשה עוסקת ביוסף, ה"צדיק יסוד עולם". הסיפור היחיד בפרשה שאינו מתקשר ישירות ליוסף עוסק גם הוא במדת הברית […]

סוד הפסים – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

למה מרמזת כתונת הפסים של יוסף הצדיק. מתוך מעין גנים, בעריכת איתיאל גלעדי פסים בתנ"ך – התאפסות וריבוי "כתנת הפסים" תופסת מקום מרכזי בסיפור שנאת האחים ליוסף ומכירתו. הביטוי "כתנת פסים" (או "כתנת הפסים") נזכר שלש פעמים: פעם אחת בציון העדפת יוסף על אחיו ("כתנת פסים"), ופעמיים במכירתו ("כתנת הפסים") – כשהאחים פושטים מיוסף את […]

וישם שק במתניו – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

תיקון הקנאה והשנאה בין יוסף לאחיו. מעובד מדברי הרב. מתוך העלון 'הרכבת נוסעת' לאחר מכירת יוסף – כאשר האחים מביאים ליעקב את כתונת בנו המוכתמת בדם ויעקב מבין ש"טרֹף טֹרף יוסף" – מספרת לנו התורה על אופי ההתמודדות של יעקב עם אבדנו של יוסף: "וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים". ידוע שלהתאבל זה […]

דברי תורה לפרשת וישב – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים על הפרשה – מתוך "דבר תורה יומי" שכתב הרב עצמו. א. "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תֹלדות יעקב, יוסף…". בפלח הרמון בראשית כותב רבי הלל מפאריטש זצ"ל מה ששמע מאדמו"ר הצמח צדק: "בענין וישב יעקב בארץ מגורי אביו שבתיבת מגורי יש ב' פי' הא' מל' מגור מסביב שמורה על […]

עץ יוסף – הרב יצחק שפירא

יוסף הצדיק מגלה את הכח המיוחד של הציבור בישראל, אבל הכח הזה עלול ליפול כמו שקרה בעגלי ירבעם בן נבט: כאשר סוגדים לכלל והופכים אותו לחזות הכל. התיקון השלם הוא באחדות יוסף ודוד, הכלל והפרט. מפרשת וישב אנו נכנסים יותר ויותר לסיפור יוסף ואחיו, המחלוקת שתבוא לתיקונה השלם רק כאשר תתקיים נבואת יחזקאל על חיבור […]

עקבות משיחך – יוסף פלאי

על יוסף ויהודה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. פרשות השבוע העוסקות ביוסף ואחיו הן הזדמנות טובה לעסוק במשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. נפתח ביוסף הצדיק, שהוא ה'אב טיפוס' למשיח בן יוסף. על יוסף ניתן לומר שהוא פשוט 'מוצלח' בכל העניינים. מחונן ומוכשר, יפה תואר ויפה מראה, מוצא חן בעיני כל, חכם ונבון, מפענח […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: