בזכות נשים סרבניות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

שפרה ופועה "מסרבות פקודה" לפרעה – מסורת יהודית תקיפה לא לציית לסמכות הפוקדת משהו בניגוד לתורה. כך בונים "בית יהודי"! מעובד מתוך שיעורי הרב. "בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים"[1]. מכל אותן נשים צדקניות, מוזכרות בשמן נשים בודדות: בפרשת שמות אנו פוגשים את שתי המילדות, שפרה ופועה, ובפרשת וארא, ברשימות היחוס של שבט לוי, מוזכרות […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: