תורת המלך חלק ב'

45

חלק שני בסדרת ספרי תורת המלך מבית המכון התורני שע"י ישיבת עוד יוסף חי. החלק עוסק בענייני ציבור ומלכות.

מאת הרבנים יצחק שפירא ויוסף אליצור