סט תורת המלך

80

הספר 'תורת המלך' חלק ראשון, יוצא מתוך בירורי ההלכה שנעשים במכון התורני של הישיבה.

החלק השני בסדרת ספרי תורת המלך העוסק בענייני ציבור ומלכות.

מאת הרבנים יצחק שפירא ויוסף אליצור