מבצע!

כל חוברות הרב יצחק שפירא

75

תשובה בשמחה, מצוות כיבוד הורים, השמחה במעונו, המשפחה המחנכת ומבוא השער – לשער היחוד והאמונה.
במחיר מיוחד.