מצוות כיבוד הורים

20

ההורים נותנים לילד את כל הנשמה, ודואגים לכל מחסורו. והילד מצידו? הילד מבין מזה שההורים חייבים לו…

אם חסר לו משהו – ההורים אשמים, כאשר הוא גדל ויש לו קשיים – ההורים אשמים, וכאשר הוא הולך לייעוץ – מתגלה שההורים אשמים גם בטראומות שהוא לא ידע עליהם.

מה חושבת על כך התורה? מה מלמדת אותנו מצוות כיבוד הורים? זוהי הסוגיה בה עוסקת החוברת שלפניכם.

מאת הרב יצחק שפירא