השמחה במעונו

20

השכינה לא שורה אלא במקום שלם, במקום שאין בו פירוד.
לכן על מנת שיתקיים מאמר חז"ל "איש ואשה זכו שכינה ביניהם" על בני הזוג לעשות את הקשר שלהם למקום שאין בו פירוד, וכך הוא יוכל להיות כלי להשראת השכינה.

מאת הרב יצחק שפירא