עלוני הישיבה

חשון תשפ"א

- דרך ארוכה וקצרה
- תיקון השובבים בכלל ובפרט
- ראיה ידיעה אמונה
- משברי ים
- מסירות נפש על גילוי עריות

סיון תשפ"ג

- לקבל את התורה מחדש
- שער התניא
- מצוות תלמוד תורה

תמוז תשפ"ג

- חטא העגל בעבודת ה'
- הקדמת התניא
- מרירות - השער לעבודת ה'
- כיבוד הורים
- "אפקעינהו רבנן לקידושי מיניה"

אב תשפ"ג

- בחור שא עיניך!
- שמיטת כספים ופרוזבול
- תניא פרק א'
- אהבת ה' ללא אינטרס
- כיבוד הורים - מצוות מורא
- ניגונים מכוונים (שו"ת)

אלול-תשרי תשפ"ד

- אני לדודי ודודי לי
- קדושת הארץ
- מה, אני עבד?
- נהלך ברגש
- אמונה בתשובה
- ועוד..

צריכים עזרה?
שלח לנו WhatsApp

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: