כח הרבי מליובאוויטש – מערכת

ל-ג’ בתמוז, משהו על דמותו של הגדול בדורנו, הרבי מליובאוויטש, ע”פ דברי הרב גינזבורג. א. מצפים למשיח לא נדבר על דמותו הענקית של הרבי מליובאוויטש, ולא על המרחב העצום והעמוק של דברי תורתו. אין ספק שאחת הנקודות המרכזיות של הרבי – ואולי הנקודה העיקרית ממש – היא הציפה להביא משיח בפועל ממש. עם השנים, הרבי […]

הרבי מצאנז קלויזנבורג – מערכת

ל-ט’ בתמוז, יום פטירתו של ר’ יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ”ל, האדמו”ר הקודם לבית צאנז-קלויזנבורג. נעלה נקודות ממסכת חייו המופלאה של צדיק זה, שכל חייו היו עבודת ה’ במסירות נפש (הדברים לקוחים בעיקר מהספר “לפיד האש” שנכתב אודותיו). הרבי נולד בשנת ה’תרס”ה למשפחה מיוחסת: מצד אביו דור רביעי ל”דברי חיים” מצאנז, ומצד אמו דור חמישי ל”בני […]

הרב יוסף קפאח – מערכת

לי”ז בתמוז, יום פטירתו של הרב יוסף קפאח. הרב הגאון ר’ יוסף קפאח זצ”ל היה “איש אשכולות”, כפירוש חז”ל: איש שהכל בו – מורה דרך ומורה הוראה, בעל מידות תרומיות נדירות. הרב נולד בצנעא בשנת ה’תרע”ז, לאב ואם שלא זכו לגדלו, שכן אביו נפטר בהיותו בן חמשה חודשים, ואמו בהיותו בן שש. ר’ יוסף גדל […]

ר’ משה קורדובירו – מערכת

לכ”ג בתמוז, יום פטירת ר’ משה קורדובירו, הרמ”ק. ין האריות-שבחבורה בתור הזהב של צפת היה ר’ משה קורדובירו, שנולד בשנת ה’רפ”ב. רבו של הרמ”ק בנגלה היה ה”בית יוסף” – “מורי ורבי החסיד כמהר”ר יוסף קארו נר”ו” – ובספר השו”ת של רבו זה – “אבקת רוכל” – מופיעה תשובה ממנו, ושם מכנה אותו רבו “דיינא נחית […]

תַּמוּז: חוש הראיה – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

הראיה הינה חוש מטעה וצריך ללמוד להתמודד איתה ולתקן אותה. מתוך דף ‘התחדשות’ מעובד ע”י ניר מנוסי. מבין שנים-עשר חושי הנפש שהקבלה מלמדת אותנו עליהם, החוש השייך לחודש תמוז הינו חוש הראיה. חוש הראיה הוא הראשון מבין י”ב חושי הנפש (אחרי חושי ה’דיבור’, ה’עיון’ וה’הילוך’ שנידונו בגליונות הקודמים) המוכר לנו כאחד מחמשת חושי הגוף. אכן, מדובר […]

תמוז: ובחרת בחיים – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

מיתוס התמוז היה טרגדיה סוחטת דמעות, אך אפשר ללמוד ממנה איך לתקן דפוסים טרגיים בחיינו שלנו. מתוך דף ‘התחדשות’ מעובד ע”י ניר מנוסי. אנחנו רגילים לזהות את שמות חודשי הלוח העברי – תשרי, חשון, כסלו וכו’ – כיהודיים, אך למעשה מקורם בבלי והם ‘היגרו’ ליהדות רק בזמן גלות בבל. מפתיעה מכל היא הסכמתה של היהדות […]

תמוז: לתקן באהבה – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

אהבת ה’, אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל – מתקנות את סיבות החורבן. מתוך דף ‘התחדשות’ מעובד ע”י ניר מנוסי. שלש אהבות שהן ארבע בחדש תמוז מתחילים ימי “בין המצרים” – ימי החורבן – שראשיתם ב-י”ז תמוז, יום פריצת חומות ירושלים, וסיומים ב-ט’ באב, יום חורבן בית המקדש (הראשון והשני). עבודתנו שלנו בימים אלה […]

תמוז במקדש – ר’ עודד כי-טוב

הפרק החמישי מסדרת המאמרים “המקדש בשנה”. א – חדש הראיה והיראה החדשים תמוז-אב, באים בשנה כבני זוג, כרוכים ותלויים זה בזה וזוקקים זה לזה. כנגדם בנפש – חושי הראיה והשמיעה, כאמור בספר יצירה. ולעומתם בשבטים – כפי סדר האריז”ל המכוון את חדשי השנה כנגד סדרן של הדגלים – ראובן ושמעון, הקרויים על שם הראיה והשמיעה. […]

שמירת העינים – איתיאל גלעדי

לפרשת בלק ולחודש תמוז. על פי ספר יצירה כל אחד מחדשי השנה מונהג על ידי חוש אחר, אותו יש לחזק ולתקן בימי אותו חדש. החוש של חדש תמוז הוא חוש הראיה. ואכן, חדש תמוז, ראשית הקיץ החם והחופש הגדול, דורש מאתנו התמודדות ותיקון בתחום הצניעות שמירת העינים (אף שבעידן האינטרנט תמוז לנו כל השנה…). גם […]