למות על התאוות שלנו או לברוח? | חסידות לפרשת ויצא תשפ”ב

עשיו נקרא אדום על שם התאוות ה’לוהטות’ שלו “הלעיטני נא מן האדום האדום הזה”. הצבע החיוור של לבן הוא בדיוק הפוך מהצבע העז של עשיו, ויעקב ניצב בתווך, ולא רוצה להיות אדום כמו עשיו, ולא חיוור כמו לבן. למה יעקב בורח מעשיו, ולמה יעקב בורח מלבן? מה יעקב רוצה להיות? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו […]

ה’אותיות הקטנות’ – גם לך קשה? | מייל שבועי פרשת ויצא תשפ”א

בס”ד שלום לידידינו היקרים! בפרשת ויצא כולה יעקב אבינו נמצא בחרן. הפרשה פותחת ביציאתו של יעקב מבאר שבע ומסיימת בגל-עד שיעקב הקים בגבול ארץ ישראל בחזרתו מחרן. מבין שלשת האבות יעקב הוא עמוד התורה. משכך, אנו רוצים להבין מהי משמעות יציאתו לחרן בלימוד תורה, וכיצד ההתבוננות בסיפור תעזור לכל אחד ואחת מאיתנו ללמוד תורה בשמחה ובחשק. המאמר מעובד מתוך שיחה […]

פרשת ויצא לפי שבע המידות – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה לפי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות מתוך מעין גנים תשס”ב, בעריכת איתיאל גלעדי חסד: “ליעקב אשר פדה את אברהם” כפי שראינו בכמה פרשות, גם בפרשתנו “ראשון” משמש כרקע של חסד המגלה את היעד של מה שיתחולל בפרשה ומקדים רפואה למכה – ה’ מבטיח שמירה וחסד בכל ההרפתקאות שיעבור יעקב. […]

דברי תורה לפרשת ויצא – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים על הפרשה – מתוך “דבר תורה יומי” שכתב הרב עצמו. במיוחד על הפסוק “ויפגע במקום”. א. פרשת ויצא היא הפרשה השביעית בתורה – “כל השביעין חביבין”. בפרשת ויצא נולדו יא מתוך יב שבטי יה, מראובן בכור לאה ועד יוסף בכור רחל (נמצא שכל אחת מארבע נשות יעקב זכתה ללדת בפרשתנו; והנה, יעקב נזדווג עם כל נשיו […]

סולם בין שמים וארץ – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

למשמעות הסולם שרואה יעקב אבינו בחלום. מעובד מדברי הרב. ע”פ מעין גנים לפרשת ויצא. נדפס בעלון ‘הרכבת נוסעת’ בראש פרשתנו מצוין שיעקב יצא מבאר שבע, אף שבפרשת תולדות כבר אמור שיצא לדרכו. לכן מסביר המדרש שאיזכור באר שבע הוא בעל משמעות משלו: “‘מבאר שבע’… מבארה של שבועה, אמר שלא יעמוד עלי אבימלך ויאמר    השבעה לי כשם שנשבע לי זקנך […]

יין יצחק לפרשת ויצא – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

ליקוטים מדברי הרב על הפרשה. א. (כח, יא) ויפגע במקום, על המקום כתוב “הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו”, ואת זה מרגישים על ידי קיום שש המצוות התמידיות. על ידן הוא משרה את קדושת המקום. (ועיין בהרחבה בספר לחיות במרחב אלוקי). ב (כח , יא) כי בא השמש, יש הבדל בין זריחת השמש, ובין שקיעת החמה. דבר שאפילו […]

עם לבן גרתי – הרב יצחק שפירא

על המאבק הקשה עם לבן הארמי המבקש להלבין ולעקור את הכל. המפגש בין יעקב אבינו ולבן חותנו אינו פשוט כלל. ברור שמתחולל כאן עימות בין השנים, אך זהו עימות מיוחד במינו. נשים לב שלבן לעולם איננו רב עם יעקב. לאורך כל הדרך, משחק לבן את הטיפוס השקט והשקול שלעולם אינו יוצא משלותו ותמיד מסביר שבעצם לא כדאי לריב, ושבכלל […]

להתפלל כי בא השמש – הרב יצחק שפירא

מיעקב אבינו אנו לומדים את כוחה של תפילה בעת צרה. “ויצא יעקב” – יעקב אבינו יוצא מארץ ישראל אל ארץ העמים החשוכה, ובדרכו – “ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש” – “רבותינו פירשו לשון תפלה… ולמדנו שתיקן תפילת ערבית” (רש”י). יעקב מתמודד עם המצב החשוך וכצידה לדרך הגלות הארוכה מתפלל הוא תפילת ערבית, “ואמונתך בלילות”. […]

אשת הסוד ואשת הפלא – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

שתי נשותיו של יעקב, לאה ורחל, מייצגות את עולם הנסתר ועולם הנגלה. בלימוד הנסתר אנו מגלים עוד ועוד סודות, אך דוקא לימוד הנגלה מלמד אותנו לחוש פליאה מול ה’. כבני יעקב, עלינו ‘לשאת’ את שתי התודעות גם יחד. בפרשתנו מסופר על נשואי יעקב אבינו ולידת רוב ילדיו, תריסר “שבטי י-ה”. משפחתו של יעקב אבינו היא […]